Beskattning vid förvärv av fastighet genom gåva

2019-03-31 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
Hej,vi är 5 personer som ärver en fastighet.Fastigheten säljs nu för 5,0 mio min del är 20% .Min Dotter köper ut de övriga 80 % .Fraga: är det bättre hon köper 100% direkt?(samed även mina 20%, Eller kann jag skänka henne del 20% vid senare tillfälle utan att betalavinstskatt för denna del (20 % delen)?Vi är bada bosatta i utlandet.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Om din dotter köper din andel av fastigheten, kommer du att beskattas för kapitalvinsten. Kapitalvinsten beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minskad med utgifterna för avyttringen och omkostnadsbeloppet (44 kap. 13 § Inkomstskattelagen). Med omkostnadsbelopp avses utgifter för anskaffningen ökad med utgifter för förbättring av fastigheten. Det framgår av din fråga att du har ärvt din andel av fastigheten. Vid förvärv genom arv, träder arvtagaren i arvlåtarens skattemässiga situation (44 kap. 21 § Inkomstskattelagen), vilket innebär att kapitalvinsten beräknas som skillnaden mellan ersättningen för fastigheten minus den anskaffningsutgift arlåtaren hade för fastigheten.

Vid avyttring av en privatbostadsfastighet tas enbart 22/30 delar av kapitalvinsten upp till beskattning (45 kap. 33§ Inkomstskattelagen). För fysiska personer är den statliga inkomstskatten på kapitalinkomster 30% vilket innebär att den effektiva skattesatsen blir 22%.

Om du istället väljer att överlåta din andel av fastigheten till din dotter genom gåva kommer inte du att beskattas för gåvan enligt huvudregeln i 8 kap. 2 § Inkomstskattelagen som säger att förvärv genom gåva är skattefria.

Med vänliga hälsningar,

Megi Xukthi
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Kapitalvinstskatt (292)
2019-07-15 Hur stor är vinstskatten på fastighet? Vinstskatt på bil?
2019-06-30 Skatt vid ärvd fastighet
2019-06-21 Överlåtelse av andel av bostadsrätt till närstående. Hur kan det ske skattemässigt mest förmånligt för båda? Genom gåva eller köp? Vad innebär det att marknadspriset inte ändrats sedan köpet?
2019-06-16 Vad ska min f.d sambo betala mig när vi ska dela upp vår bostadsrätt?

Alla besvarade frågor (72058)