Beskattning vid försäljning av personlig tillgång

Jag ska sälja ett halsband jag ägt i 25 år. Undrar om jag ska beskatta det? Värdet är idag ca 10 ggr högre än när det köptes. Har använt det personligen.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du ställer din fråga till Lawline!

Regler om beskattning finns främst i inkomstskattelagen (1999:1229) (IL) se här. Om du säljer ditt halsband och gör en vinst, så ska vinsten beskattas i inkomstslaget kapital. Huvudregeln för kapitalvinstbeskattning finns i IL 44 kap. 13 §. Den regeln innebär att din kapitalvinst ska beräknas som skillnaden mellan den ersättning du fick när du sålde halsbandet och eventuella utgifter för försäljningen och omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbeloppet är det belopp som du köpte halsbandet för, se IL 44 kap. 14 §. Det belopp som då återstår är alltså det belopp som du ska betala skatt på. Skattesatsen för kapitalvinster är 30 % enligt IL 65 kap. 7 §.

Det finns emellertid regler som kan begränsa din skattskyldighet när det gäller försäljning av så kallade personliga tillgångar. Du ska bara betala skatt på kapitalvinster vid försäljning av personliga tillgångar som sammanlagt överstiger 50 000 kr under ett beskattningsår (IL 52 kap 2 §, se här).

Alltså, om du efter försäljningen av halsbandet tillsammans med andra försäljningar du eventuellt gjort under beskattningsåret får en kapitalvinst som går över 50 000 kr så ska du skatta på det belopp som överstiger 50 000 kr. Om du t.ex. sammanlagt under ett beskattningsår har sålt personliga tillgångar för 60 000 kr så ska du alltså skatta 30 % på 10 000 kr eftersom det är detta belopp som överstiger 50 000 kr. Det är alltså de överstigande 10 000 kronorna som ska tas upp till beskattning i din deklaration.

Om du inte vet hur mycket halsbandet kostade när du köpte det/fick det så får du enligt IL 52 kap. 2 § dra av 25 % som omkostnadsbelopp från den ersättning du fick när du sålde halsbandet. Ersättningen ska i så fall innan du drar av 25 % minskas med eventuella utgifter som du hade vid en försäljning.

Hoppas detta gav svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”