Beskattning vid försäljning av fastighet utomlands

Hej!

Vi har ärvt mark och egendom utomlands (Serbien) av föräldrar. Vi har reglerat skattefrågan beträffande arvet där. Nu är frågan om vi betalar skatt i Sverige i händelse av att vi säljer egendomen? Om vi tex ska betala vinstskatt på försäljning av fastighet eller mark, hur bedöms vinstmarginalen i så fall? I bouppteckningen så anges inte markens värde.

Tack på förhand.

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras i inkomstskattelagen (IL).

Först måste fastställas om ni är obegränsat eller begränsat skattskyldig. Att vara obegränsat skattskyldig innebär att man är skattskyldig i Sverige för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet (3:8 IL). Det finns dock vissa undantag från denna skattskyldighet. Det finns tre fristående kriterier för att vara obegränsat skattskyldig i Sverige. En person är obegränsat skattskyldig om personen är bosatt i Sverige, stadigvarande vistas i Sverige (minst 6 månader), eller har väsentlig anknytning och tidigare varit bosatt i Sverige (3:3 IL). Eftersom jag inte vet var ni är bosatta kan jag inte svara på om ni är obegränsat eller begränsat skattskyldiga, men i mitt svar kommer jag utgå i från att ni är bosatta i Sverige och därmed också obegränsat skattskyldiga.

Om ni är obegränsat skattskyldiga betyder det alltså att ni ska beskattas för alla era inkomster i Sverige enligt inkomstskattelagen. Samtidigt gäller också att fastigheten ska beskattas i Serbien enligt det landets skatteregler. Det finns alltså ett anspråk på skatt från två länder. För att undvika att dubbelbeskattning sker, har Sverige skatteavtal med olika länder. Mellan Sverige och Serbien tillämpas förordningen (1982:70) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jugoslavien.

Skatteavtalet tillämpas på personer som har hemvist i avtalsslutande stat eller i båda staterna (artikel 1). Person med hemvist i en avtalsslutande stat definieras som en person som enligt lagstiftningen i denna stat är skattskyldig där enligt på grund av hemvist, bosättning m.m (artikel 4). Detta innebär att om man är obegränsat skattskyldig i Sverige på grund av att man bor i Sverige, är Sverige staten där man har sin hemvist. Vinst som en person förvärvar genom överlåtelse av fastighet får beskattas i den avtalsslutande stat där fastigheten är belägen (artikel 13.1). Detta innebär att fastigheten vid en försäljning kommer att beskattas i Serbien, eftersom att fastigheten är belägen där. För att undvika dubbelbeskattningen gäller att om en person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst eller innehar förmögenhet, som enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Serbien ska Sverige avräkna ett belopp motsvarande den inkomstskatt som erlagts i Serbien (artikel 22). Detta innebär alltså att vinsten från fastighetsförsäljningen ska tas upp i Sverige, men kommer sedan att avräknas skatten som redan erlagts i Serbien. På så sätt kommer beskattning endast ske i Serbien.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Johanna AmbjörnRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skatterätt och Internationell skatterätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”