Beskattning vid försäljning av ärvde fastighet

2017-01-20 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
HejVi är 3 syskon som ärvde ett hus 2008 nu vill ett av syskonen sälja sin del Kan skatten som vid ett arvs skifte ligga kvar i huset eller måste man betala reavinst
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Skattefrågor om kapitalvinst av fastigheter regleras i inkomstskattelagen (IL).

Som ni förmodligen märkte när ni ärvde huset är förvärv genom arv skattefritt d.v.s. arvlåtaren betalar ingen skatt, 8 kap. 2 § IL. Däremot försvinner inte denna skatt utan arvtagaren tar över arvlåtarens skattemässiga situation enligt 44:21 IL. Detta innebär att vid arvtagarens eventuell försäljning sker en beskattning och i beräkningen av denna kapitalvinstskatt används arvlåtarens omkostnadsbelopp.

Omkostnadsbeloppet är anskaffningsutgiften plus förbättringsutgifter, 44 kap. 14 § IL. Kapitalvinsten är försäljningspriset minus utgifterna för försäljningen och omkostnadsbeloppet, 44 kap. 13 § IL. För att beräkna skatten kvoteras kapitalvinsten till 22/30 delar (45 kap. 33 § IL) och sedan tas 30 % av det kvoterade beloppet som skatt (65 kap. 7 § IL).

För att ge ett förenklat exempel anpassat till er situation:

Antar att arvlåtaren köpte huset för 3 mkr vilket är anskaffningsutgiften. Det finns inga förbättringsutgifter. Omkostnadsbeloppet är därför 3 mkr. Eftersom ni är tre arvtagare som antagligen äger lika andelar i huset är era respektive omkostnadsbelopp då 1 mkr var. Om en arvtagare “A” säljer sin andel nu för 2 mkr är kapitalvinsten: 2 mkr - 1 mkr = 1 mkr. För denna vinst beskattas “A”: (1 mkr x 22/30) x 30 % = 220 000 kr.

De två andra arvtagaren som behåller sina andelar beskattas inte eftersom de inte säljer dessa andelar. Bara vid en ytterligare försäljning blir beskattning aktuell och då sker beräkningarna på samma sätt som ovan.

Med vänlig hälsning,

You Jung Lee Törnqvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Kapitalvinstskatt (346)
2021-01-15 Beskattning av aktier som gåva
2021-01-15 Beskattning av kapitalvinst och arvsskatt
2021-01-05 Kan vi göra avdrag för förbättringsutgifter från 1961 på fastighet vi fått i gåva?
2020-12-29 Beskattning av Bitcoin och andra kryptovalutor

Alla besvarade frågor (88150)