beskattning vid försäljning av andel i bolag

Hej! Jag ska sälja en andel av mitt företag till min kompanjon (som äger samma företag). Jag förstår att detta måste ske med privata pengar från min kompanjon och ej direkt ur företagskassan. Som jag förstår är den enklaste lösningen att jag och min kompanjon skriver ett skuldebrev där kompanjonen betalar mig beloppet i form av återbetalning av lån. I och med att det är privatlån, blir det då skattefritt för mig?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om beskattning regleras i inkomstskattelagen (IL).

Beskattningskonsekvenser

En andel i ett företag räknas som en kapitaltillgång. En försäljning av en andel ska såldes beskattas i inkomstslaget kapital (41 kap. 1 § och 42 kap. 1 § IL). För att beräkna hur mycket skatt du ska betala måste du först räkna ut kapitalvinsten. Kapitalvinsten är lika med det belopp din kompanjon betalar för andelen, minus så mycket du betalade för den (44 kap. 13 § IL). Beroende på vilken typ av andel du har kommer skattekonsekvenserna bli olika. Rör det sig till exempel om en andel i ett onoterat aktiebolag blir den effektiva skattesatsen 25 % (42 kap. 15a § och 65 kap. 7 § IL). Att betalningen inte erläggs direkt när överföringen sker utan att ni istället skriver ett skuldebrev, innebär inte att ersättningen för andelen är skattefri.

Notera också att om din kompanjon ska betala ränta för lånet på andel så ska du även belopp ta med detta belopp till beskattning beskattning (42 kap. 1 § IL).

Räkneexempel:

Anta att du köpte din andel för 1000 kr och att din kompanjon köper den av dig för 2000 kr.

Kapitalvinsten blir då: 2000 kr – 1000 kr = 1000 kr.

Kapitalvinsten blev således 1000 kr, det är detta belopp du kommer betala skatt på. Det framkommer inte av frågan exakt vilket typ av andel det handlar om, vilket innebär att jag inte med någon säkerhet kan säga vilken skattesats som kommer tillämpas på försäljningen. Jag kommer i exemplet använda mig ev en effektiv skattesats på 25 %.

Beskattningskonsekvens: 1000 * 0.25 = 250 kr.

För kapitalvinsten på försäljningen blev skatten i detta fallet alltså 250 kr.
Antag också att din kompanjon ska betala 100 kr i ränta på lånet. Hela det beloppet utgör beskattningsbar vinst och skattesatsen är 30 %.

100 kr * 0.3 = 30 kr.

Summa skatt: 250 kr + 30 kr = 280 kr.

Sammanfattning:

Det är inte möjligt att exakt besvara hur beskattningskonsekvenserna kommer se ut efter försäljningen. Det kan däremot sägas att försäljningen inte är skattefri, förutsatt att du går med vinst på försäljningen.

Hoppas detta gav svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Axel HelgessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Kapitalvinstskatt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo