Beskattning vid avyttring av privatbostadsrätt

2019-03-31 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
Hej,Jag och min syster bor tillsammans i en bostadsrätt som vi äger 50/50. Jag ska flytta och hon ska köpa ut mig så att jag kan köpa en ny lägenhet. Vad behöver vi tänka på för att utköpet ska gå rätt till skattemässigt?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

De skattemässiga regleringarna vid försäljning av en bostadsrätt kommer att beskattas i inkomstslaget kapital. Reglerna om detta återfinns i inkomstskattelagen, (IL). När din syster ska köpa ut dig ur lägenheten ske en avyttring av fastigheten i samband med att köpekontraktet undertecknas. Skattskyldighet uppkommer det år då avyttringen sker och hela den eventuella kapitalvinst som du gör beskattas på en gång enligt (44 kap. 26 § IL).

Beräkning av kapitalvinst
Från den erhållna köpeskillingen dras först eventuella försäljningsomkostnader. I ert fall är troligtvis denna kostnad noll, då ni inte har behov av att anlita mäklare eller annonsera er bostadsrätt. Därefter ska omkostnadsbeloppet dras från köpeskillingen. I omkostnadsbeloppet ingår anskaffningsutgifterna ex anskaffningsavgiften på bostadsrätten och utgifter för förbättring av egendomen. I ditt fall har du möjligheter att dra bort hälften av dessa belopp, förutsatt att ni betalade lika mycket för anskaffningen och eventuella förbättringar. Den eventuella kapitalvinst som uppkommit kvoteras till 22/30 och därmed erhålls den skattepliktiga kapitalvinsten (45 kap. 33 § IL).

Möjlighet till uppskov med kapitalbeskattningen
För dig som säljer din andel av bostadsrätten kan det finnas en möjlighet att få uppskov med kapitalbeskattningen (47 kap. IL). Detta förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. Den bostad du förvärvar ska exempelvis vara minst lika dyr som den du säljer. Vidare krävs också att köp av den nya bostaden och försäljningen sker inom ett år.

Hoppas att ni fått hjälp med er fråga. Vill ni ha hjälp med att formulera en skriftligt avtal på överlåtelsen kan ni antingen boka tid med någon av våra jurister eller använda vår avtalstjänst online. Om det uppkommer en mer specifik fråga är du givetvis välkommen att ställa den med.

Vänliga hälsningar,
Stephanie Fjeldseth
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Kapitalvinstskatt (292)
2019-07-15 Hur stor är vinstskatten på fastighet? Vinstskatt på bil?
2019-06-30 Skatt vid ärvd fastighet
2019-06-21 Överlåtelse av andel av bostadsrätt till närstående. Hur kan det ske skattemässigt mest förmånligt för båda? Genom gåva eller köp? Vad innebär det att marknadspriset inte ändrats sedan köpet?
2019-06-16 Vad ska min f.d sambo betala mig när vi ska dela upp vår bostadsrätt?

Alla besvarade frågor (71165)