Beskattning av vinst från försäljning av fritidshus?

2015-02-10 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
1967 fick jag i GÅVA ett fritidshus av min pappa. Nu har jag sålt och undrar om jag måste betala reavinstskatt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Denna fråga regleras i inkomstskattelagen (1999:1229) (IL). Av 42:1 IL följer att kapitalvinster ska tas upp som intäkt i inkomstslaget kapital, du kan läsa paragrafen i sin helhet här. Definitionen av kapitalvinst följer av 41:2 IL, läs gärna paragrafen här. En intäkt från en husförsäljning är följaktligen en skattepliktig kapitalvinst. Det kan tilläggas att kapitalvinsten, enligt 44:13 IL (läs här), beräknas genom att ersättningen minskas med utgifter vid försäljningen samt själva omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbeloppet definieras vidare i 44:14 IL. Eftersom du fick detta hus som en gåva av din pappa gäller att du inträder i dennes skattemässiga situation, detta följer av 44:21 IL. Med detta menas att det är den anskaffningsutgift som din pappa hade som kommer att användas i beräkningen av omkostnadsbeloppet och slutligen kapitalvinsten. Som du kan se i 44:14 IL ingår anskaffningsutgiften i omkostnadsbeloppet. Svaret på din fråga är således ja, vinsten är skattepliktig. Jag hoppas att svaret varit till din hjälp.

Vänliga hälsningar

Måns Gottfries
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll