Beskattning av skadestånd

2018-07-26 i SKATTERÄTT
FRÅGA
Hej Jag undrar över om jag ska skatta för skadestånd som jag har fått för att fastighetsägaren avbrutit mitt hyreskontrakt på min företagslokal .
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En bra tumregel för att avgöra huruvida man är skattskyldig för skadestånd är; Om skadeståndet avser att täcka inkomstbortfall eller annan ersättning som man normalt skulle skatta för, så är man skattskyldig för skadeståndet.

I 8 kap. 22 § Inkomstskattelagen framgår vilka typer av skadestånd som är skattefria. Där står också att de skadestånd som avser tillgångar i en näringsverksamhet inte är skattefria.

Eftersom ditt skadestånd rör ett avbrott av hyresavtal för företagslokal är det att se som tillgång i näringsverksamhet. Du ska alltså skatta på skadeståndet.

Vid ytterligare frågor eller funderingar angående beskattning av skadeståndet ber jag dig vända dig till Skatteverket.

Med vänlig hälsning,

Nelly Corneteg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (531)
2020-07-31 Försäljning av lägenhet i utlandet
2020-06-25 Tidsfrist för omprövning av beskattningsbeslut samt efterbeskattning
2020-06-13 Ska en överföring till utlandet beskattas?
2020-05-08 Var tips om svartarbete kan lämnas

Alla besvarade frågor (82559)