FrågaSKATTERÄTTÖvrigt28/09/2013

Beskattning av pensionssparande i dödsbo.

Hej, har ett dödsbo som kommer att få en skattesmäll eftersom det är avsatt 500 000 i p-fonder. Detta ska ju deklareras i maj 2014. Hur gör jag med betalningar i dödsboet fram tills dess? Vad kan man betala? Dödsboet har inte täckning för hela skatten.

Lawline svarar

Hej Gunilla,

Jag är inte säker på vilka skatterättsliga konsekvenser det har med dina pensionsfonder, eftersom man måste specificera närmare vilka omständigheterna är för att veta vad som gäller skatterättsligt för olika pensionssparande. 

Därför skall jag förklara allmänt vad som skattemässigt gäller för olika typer av pensionssparande. Pensionsförsäkring definieras 58 kapitlet i inkomstbeskattningen, som du hittar https://lagen.nu/1999:1229#K58. Alla livförsäkringar som inte räknas som pensionsförsäkringar räknas som livförsäkringar 

Om det räknas som pensionsförsäkring är utbetalningarna skattepliktiga som lön. Om det räknas som pensionssparkonto gäller också att utbetalningarna är skattepliktiga som lön. Om det istället räknas som kapitalförsäkring är utbetalningarna skattefria. Om det bara är vanligt sparande i kapital uppstår skatteplikt för tillgångarna först när man säljer dem och alltså vid arvsskiftet. 

Notera att under dödsåret är dödsboet skattskyldigt precis som om det gällt för personen som har dött. Under följande år gäller det också, men med vissa undantag för särskild situationer.


Thomas HefnerRådgivare