Beskattning av pension från utlandet

Min sambo är född i USA och har arbetat där i många år innan hon vid drygt 35 års ålder flyttat till Sverige och fått dubbelt medborgarskap (svensk medborgare). Nu många år senare så får hon pension från både USA och svensk ålderspension. Hennes pension är i form av Social Security-utbetalning från USA. Hon vet inte om pensionen från USA redan är beskattad där. Hennes fundering är om pensionspengarna från USA också skall beskattas i Sverige och när detta måste göras? Skall hon kryssa i rutan om att hon får inkomst från utlandet som finns på den förenklade självdeklarationen. Hon har missat att göra det för tidigare år. Kan hon nu bli återbetalnings skyldig av skatt för dessa år på pensionen från USA?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!
Utifrån omständigheterna som du anger är min bedömning att denna inkomst endast är beskattningsbar i USA och inte i Sverige. Ni behöver däremot ange att ni får inkomst från utlandet men om ni missat göra detta ska det inte innebära att ni blir återbetalningsskyldiga eftersom Sverige inte har beskattningsrätten för denna inkomst. Jag kommer nedan att redogöra djupare för vad som gäller för denna typ av pension samt redogöra vad jag grundar min bedömning på.

Frågor gällande skatt i Sverige regleras i Inkomstskattelagen (IL)

Frågor gällande dubbelbeskattning mellan Sverige och USA regleras genom ett särskilt skatteavtal, lagen om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater (1994:1617) (DBA).

Skattskyldighet i Sverige och i USA
I Sverige tillämpas hemvistprincipen vilken innebär att i den stat där personen är skatterättsligt bosatt beskattas all inkomst som personen har inom eller utom denna stat. Med skatterättsligt bosatt, eller obegränsat skattskyldig, menas en person som är bosatt i Sverige, som stadigvarande vistas i Sverige eller som har väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare har varit bosatt här, 3 kap. 3 § IL.

I USA tillämpas nationalitetsprincipen vilken innebär att amerikanska medborgare beskattas oavsett var de uppehåller sig och oavsett varifrån deras inkomster härrör, däremot tillämpas endast denna princip på de federala inkomstskatterna. På socialförsäkringsområdet tillämpas iställetkällstatsprincipen vilken innebär att den stat som inkomsten härrör från beskattar inkomsten i fråga oavsett var den skattskyldige är skatterättsligt bosatt.

Dessa principer kan oftast krocka med varandra i samband med att två olika länder tillämpar olika principer. För att undvika komplikationer och dubbelbeskattning har Sverige och USA kommit överens om ett särskilt skatteavtal, dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater (1994:1617) (DBA).

Hur beskattas Social Security-pension?
En Social Security-pension är en typ av pension som är sammankopplad till socialförsäkringslagstiftningen och som dessutom härrör från USA, och i detta fall tillämpas källstatsprincipen. Denna pension ska därför beskattas endast i ursprungslandet även om personen i fråga bor i Sverige, Art 19.2 DBA. Detta innebär rent praktiskt att en person som bor i Sverige inte ska beskattas av Sverige, utan endast av USA men däremot ska detta tas upp i den svenska inkomstdeklarationen och dras av med motsvarande belopp. Alltså innebär det att en Social Security-pension är helt avdragsgill i Sverige men ska ändå deklareras, om det däremot hade varit en annan typ av pension som inte är hänförlig till socialförsäkring eller liknande hade denna pension istället beskattats endast i Sverige, Art 19.1 DBA.

Sammanfattning och råd
Utifrån omständigheterna som du har angett har din Sambo som är Amerikansk medborgare, jobbat i USA i många år och har blivit berättigad en Social Security-pension. Pensionen är en inkomst som härrör från socialförsäkringsområdet och därmed tillämpas källstatsprincipen enligt Art. 19.2 DBA. Vid denna typ av pension spelar det inte någon roll vilket medborgarskap som personen i fråga har, utan en Social Security-pension ska beskattas enligt USA:s skatteregler. Dessutom får Sverige inte heller avräkna den skatten, utan det är USA som ska undanröja eventuell dubbelbeskattning Art. 23.3 DBA. I den förenklade deklarationen bör din sambo kryssa i att hon tar emot en inkomst från utlandet, även om inkomsten inte ska beskattas i Sverige. Frågan om din Sambo blir återbetalningsskyldig är osannolik då Sverige inte har beskattningsrätten till inkomsten. Mitt råd till er är att kontakta Skatteverket och förklara situationen för att undvika eventuella problem i framtiden. Om något är oklart eller om ni har ytterligare frågor är ni varmt välkomna att återkomma till mig på Arian.Shadmehr@Lawline.se.

Jag hoppas ni fick svar på er fråga!

Med vänliga hälsningar,

Arian ShadmehrRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skatterätt och Internationell skatterätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”