Beskattning av kryptovalutor

2021-04-12 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
Hej!Jag har under några år investerat i olika former av kryptovaluter och planerar att sälja en viss del av min portfolio under en snar framtid. Min tanke är att sälja till den Amerikanska Dollarn och undrar då om den transaktionen blir skattepliktig i Sverige eller gäller det bara om jag säljer till den Svenska kronan?Min andra fråga är hur jag redovissar/skattar räntan jag tjänar genom kryptovalutor på tillexempel Blockfi.io MVH
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår det som att du har två stycken frågor, den första frågan tolkar jag som att du undrar över om en kapitalvinst är skattepliktig i Sverige även om den är en följd av en transaktion av utländsk valuta (i ditt fall USD). Den andra frågan tolkar jag som att du undrar över hur du ska redovisa ränteintäkter från kryptovalutor. I det följande har jag därför valt att dela upp svaret i två delar som var för sig berör dina frågor.

Reglerna om beskattning återfinns som utgångspunkt i inkomstskattelagen (hädanefter IL).

Skatteplikt i Sverige kvarstår trots försäljning till utländsk valuta

Förutsatt att du antingen är bosatt i Sverige, stadigvarande vistas här, eller har bott här och fortfarande har väsentlig anknytning till Sverige, kommer du som fysisk person vara obegränsat skattskyldig i Sverige. Det innebär att du är skattskyldig för alla dina inkomster i Sverige och från utlandet. (3 kap. 3 § och 3 kap. 8 § IL)

Den som uppfyller något av de nämnda kriterierna är således skatteskyldig i Sverige oavsett om denne avyttrar en tillgång mot ersättning av utländsk valuta eller om ersättningen är av svensk valuta. Det innebär alltså att du fortfarande kommer vara tvungen att betala kapitalvinstskatt i Sverige även om du säljer dina tillgångar mot ersättning av USD.

Om tanken därutöver är att så småningom växla den erhållna ersättningen i utländsk valuta tillbaka mot svensk valuta, så kommer du beskattas för den eventuella kapitalvinsten vid växlingen av valuta. Du skulle således beskattas två gånger, en gång för försäljningen av tillgångarna och en gång för växling av den utländska valutan till svenska kronor.

Det finns dock ett undantag från att bli beskattat två gånger på det nämnda sättet. Det är nämligen så att om växling sker inom trettio dagar från avyttringen, tillämpas den kurs som används vid växlingen också vid beräkningen av värdet på ersättningen. (44 kap. 16 § IL)

Det innebär att kapitalvinsten eller kapitalförlusten på valutan räknas in i vinsten eller förlusten på tillgångarna.

Mer information om beskattning av tillgångar mot ersättning i utländsk valuta hittar du på skatteverkets hemsida här.

Redovisning av ränteintäkter från kryptovalutor

Som jag tolkar scenariot för din andra fråga så har du lånat ut kryptovaluta och då samtidigt fått en fordran som du erhåller ränta på.

Vid utlåning av kryptovaluta ser skatteverket det som att valutan byter ägare och att den således har avyttrats. Du skall då redovisa utlåningen som en avyttring på blankett K4 avdelning D.

Angående räntan som du erhåller på den fordran du har till följd av utlåningen så ska den redovisas året efter det att du erhållit den. Redovisningen för denna inkomst gör du under ruta 7.2 i deklarationen.

Om den kryptovaluta du har utlånat senare lämnas tillbaka till dig så kommer skatteverket se det som en avyttring av den fordran du hade och som ett köp av kryptovaluta. En sådan avyttring redovisar du på blankett K4 under avdelning D.

Mer information om beskattning av kryptovalutor hittar du på skatteverkets hemsida här.

Jag hoppas att du fick hjälp med din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Fredrik Nygren
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Kapitalvinstskatt (379)
2021-10-19 Skatterättsliga aspekter vid överlåtelse av bostadsrätt
2021-10-03 Anskaffningsutgift (inköpspris) vid fastighetsförsäljning
2021-10-01 Hur beräknas en kapitalvinst vid husförsäljning?
2021-09-30 Skatt på vinst innan vinsten mottagits

Alla besvarade frågor (96466)