FrågaSKATTERÄTTÖvrigt31/12/2017

Beskattning av kryptovalutor

Hej Lawline!

Jag handlar med kryptovalutor från ett företag i United Kingdom. Banken som dom använder är belägen i Estland.

Min fråga är där med hur det kommer se ut när jag tar hem mina pengar från Estland. Kommer skatteverket på automatik få information om detta, och vad det är för sorts pengar? Eller hur kan man göra detta så skattemässigt bra som möjligt? Det handlar om belopp Under 50.000kr.

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till inkomstslaget kapital ska man räkna med kapitalvinster och kapitalförluster vid avyttring av tillgångar vilket framgår av 41:1 och 41:2IL. Med avyttring av tillgångar menas försäljning, byte eller en liknande överlåtelse av tillgångarna, 44:3.

Kapitalvinsten beräknas som skillnaden mellan den ersättning du erlagt för den avyttrade tillgången och omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbelopp är din utgift för införskaffandet plus dina utgifter för förbättring detta enligt 44:13 och 44:14.

Då kryptovalutor ska likställas med "övriga tillgångar" hittar vi reglerna för beskattningen av kryptovalutor i 52 kap. När du ska räkna ut omkostnadsbeloppet ska du i detta fall använda dig utav genomsnittsmetoden i 48 kap. 7 § IL, men bara om tillgångarna är en del av ett samlat innehav av med ett enhetligt värde 52:3 IL. Om du har köpt kryptovalutor vid flera olika tillfällen, ska man alltså bara beräkna ett genomsnittligt omkostnadsbelopp.

För andra tillgångar än personliga tillgångar ska en kapitalförlust dras av med 70 procent 52:5.

Det spelar ingen roll om du har din virtuella plånbok utanför Sverige eller om handelsplatsen du köpt kryptovalutor på ligger utanför Sverige, då en person som är bosatt i Sverige eller befinner sig stadigvarande i Sverige är obegränsat skattskyldig i Sverige oavsett var i världen inkomsten har uppkommit eller intjänats.

Hoppas du har fått svar på din fråga!


Vänligen,

Alvaro CastroRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo