Beskattning av kapitalvinster

2018-12-29 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
Vi är tre syskon som ärvt en gård.Jag vill att mina syskon köper ut mig vid arvskifte? Behöver jag då betala skatt på den summan de köper ut mig för?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förvärv genom arv eller testamente är skattefria (8 kap. 2 § Inkomstskattelagen) vilket innebär att du inte beskattas när du väl tar emot arvet. Dock när du säljer din del av fastigheten till dina syskon gör du en vinst vilken beskattas i inkomstslaget kapital (41 kap. 1 § Inkomstskattelagen). Kapitalvinsten beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrande tillgången (den summan de köper ut dig för) minskad med utgifterna för avyttringen och omkostnadsbeloppet (44 kap. 13 § Inkomstskattelagen). Omkostnadsbeloppet är anskaffningsutgifter ökad med förbättringsutgifter.

Med att du har förvärvat fastigheten genom arv blir s.k. kontinuitetsprincipen aktuellt, vilket innebär att arvtagaren träder in i arvlåtarens skattemässiga situation, det vill säga, du kommer att träda in i arvlåtarens skattemässiga situation. Detta betyder att anskaffningsvärdet kommer att beräknas som 1/3 av det arvlåtaren köpte gården för, ökad med 1/3 av eventuella förbättrande reparationer och underhåll som arvlåtaren har gjort i gården (44 kap. 21 § Inkomstskattelagen).

Kapitalvinsten = ersättningen för den avyttrande tillgången – utgifter för avyttringen – 1/3 anskaffningsutgiften – 1/3 förbättringsutgifter.

Med Vänliga Hälsningar

Megi Xukthi
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Kapitalvinstskatt (371)
2021-06-11 Skattskyldighet vid överföring av kapitalvinst via vän
2021-06-03 Hur mycket betalar jag i skatt vid försäljning av en lägenhet jag erhållit genom arv?
2021-06-01 Skatta vid försäljning av häst?
2021-05-27 Beräkning av skatt vid vinst av bostadsrättsförsäljning

Alla besvarade frågor (93069)