Beskattning av kapitalvinst vid försäljning av bostadsrätt

Hej undrar en sak. En bostadsrätt som köptes för åtta år sedan för 130 000 kr och nu säljs för 7 200 000. Den har inte renoverats. Hur mycket ska jag betala i skatt vid försäljning?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Inkomstskattelagen
Regler om beskattning vid försäljning av bostadsrätter finns i inkomstskattelagen. I 44 kap finns allmänna regler om beskattning vid kapitalvinster/kapitalförluster, dessa tas upp i inkomstslaget kapital.

Kapitalvinst
Eftersom du gått med vinst vid försäljningen är detta en kapitalvinst. För att få ut det du ska skatta på vinsten tar du då summan du fått för bostadsrätten minus det du köpte bostadsrätten för (+ ev. renoveringsutgifter), detta kan du se i 44 kap. 13 § inkomstskattelagen.

Specialregler om kapitalvinster från bostadsrätter
Utöver detta finns specialregler om försäljning av bostadsrätter i 46 kap av lagen. I 46 kap. 18 § inkomstskattelagen finner du regler om kvotering av kapitalvinster vid försäljning av bostadsrätter. Där står att du ska skatta på 22/30-delar av din kapitalvinst.

Uträkningen blir som följer:
7 200 000 - 130 000=7 070 000 kr. Det är alltså din kapitalvinst. Enligt 46 kap. 18 § har du sedan rätt att kvotera vinsten på följande sätt: 7 070 000 x (22/30)≈5 184 667 kr.

Summan som ska skattas på av din vinst är alltså 5 184 667 kr, skatt i inkomstslaget kapital dras med 30 %. 5 184 667 x 0,3=1 555 400 kr --> Det är summan du ska betala i skatt för din kapitalvinst.

Möjlig felskrivning i frågan?
I mitt svar har jag utgått från de uppgifter du angett i din fråga. Om det trots allt är så att du skrivit fel och att du sålt bostadsrätten för 720 000 kr innebär inte det några problem för dig. Det är bara att följa modellen jag angivit i min uträkning ovan så kommer du fram till rätt skattesats ändå.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp! Återkom gärna med en kommentar om du har någon fundering.
Med vänlig hälsning,

Jonas WesterRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Kapitalvinstskatt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo