Beskattning av kapitalvinst vid försäljning av aktier

Hej

Jag har ett aktiebolag och driver restaurangverksamhet , nu ska jag sälja 30% av mina aktier , behöver jag skatta för den vinsten som uppstår då när jag öppnade aktiebolaget så betalade jag in 100.000 kronor för aktiekapitalet.?

mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga återfinns i inkomstskattelagen (IL), jag uppmuntrar dig också att besöka Skatteverkets rådgivning för en förklaring på hur beräkningen ska ske.

För att besvara din fråga så måste jag inledningsvis göra några antaganden. Jag antar att med "ditt företag" så avses ett aktiebolag vars aktier du heläger (100 %). Du vill nu sälja 30 % av dessa och undrar ifall du kommer behöva betala kapitalvinst på detta.

När man säljer aktier och går med vinst så kommer detta att tas upp som en intäkt enligt 42 kap. 1 § st. 1 IL (se också 41 kap. 1 § st. 1 IL). Detta innebär alltså att du ska skatta på den intäkten (skattepliktig inkomst) som tillkommer. Däremot, finns det en möjlighet att minska den skattepliktiga inkomsten genom att betrakta eventuella kostnader du har haft för att anskaffa aktierna.

Gällande aktier som avyttras (säljs) så finns relevanta regler i 44 och 48 kap IL, se 48 kap. 2 § IL. Kapitalvinsten beräknas genom att ta skillnaden på ersättningen (det du säljer aktierna för) minskat med utgifter för avyttringen (ex. mäklararvoden, juristarvode) och omkostnadsbeloppet, se 44 kap. 13 § IL.

Kapitalvinst = ersättningen – (utgifter för avyttringen + omkostnadsbeloppet)

Eftersom kostnaden för aktiekapitalet inte omfattas av "utgifter för avyttringen" måste vi alltså se till den andra kostnadsposten: omkostnadsposten. Ifall kostnaden (aktiekapitalet) kan tillgodoräknas till omkostnadsbeloppet så kan vi alltså minska den totala skattepliktiga inkomsten (underlaget du skattar på).

Med omkostnadsbeloppet avses utgifter du har haft för anskaffningen av aktierna (ex. inbetalt aktiekapital och avgiften du betalade för registrering av bolaget till Bolagsverket), se 44 kap. 14 § IL. Detta innebär alltså att aktiekapitalet på 100 000 kr betraktas som en avgift du har haft för anskaffningen.

Däremot så säljer du inte alla dina aktier, utan endast 30 % (om vi utgår från att du heläger bolaget). Då borde du inte kunna tillgodoräkna hela aktiekapitalet som en kostnad på försäljningen av 30 % av totala antalet aktier, du borde däremot kunna räkna med en kostnad på 30 % av aktiekapitalet (30 % av 100 000 kr = 30 000 kr). Du drar alltså av 30 000 kr från den skattepliktiga inkomsten som uppstår när du säljer 30 % av totala antalet aktier. Resterande kostnaden du haft (70 000kr) ska alltså dras när du säljer av dina resterande aktier (70 % av aktierna som kvarstår i ditt ägo).

Vi kan ta ett exempel: ifall du säljer aktierna för 40 000 kr och du endast haft aktiekapitalet som kostnad, så ska du endast skatta på (40 000 – 30 000 kr =) 10 000 kr. Du kommer alltså fortfarande vara skattepliktig för överskottet (10 000 kr) som kvarstår efter att du dragit av kostnaderna du haft för bolaget.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Victoria AnderssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”