Beskattning av kapital

2016-06-13 i Arvsskatt
FRÅGA
En person som jobbade på Handelsbanken har avlidit.Tre personer ärver enligt testamente, hur ärvs Oktogonen, hur beskattas arvet?
SVAR

Hej!

Er fråga gäller beskattningen av den avlidnes andel i Oktogonen. Då Oktogonen är en vinstandelsstiftelse, innebär det att utdelning ges i form av aktier som stiftelsen äger i ett bolag (i detta fall den Svenska Handelsbanken).
Arvet gäller således aktier, vilket innebär att huvudregeln i 8:2 Inkomstskattelagen (IL) inte är tillämplig. Visserligen står det i 8:2 IL att arv inte är skattepliktigt, men i lagkommentaren undantar aktier, vilket gör dem skattepliktiga.

Aktier tillhör enligt 41:1 IL inkomstslaget kapital och ska därmed beskattar i sin helhet när ni deklarerar. Kapitalvinster beräknas nominellt och är med några undantag skattepliktiga till 100 procent. Överskott beskattas med en separat statlig skatt på 30 procent.

För mer information skulle jag rekommendera att ni besöker Skatteverkets hemsida, eller kontaktar en av våra familjerättsjurister!

Adrian Nylén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskatt (106)
2021-01-10 Behöver man betala arvsskatt?
2020-12-27 Ska jag betala arvsskatt i Danmark för arv från Sverige?
2020-11-17 Momskatt på arv
2020-11-09 Arvsskatt på arv från Finland?

Alla besvarade frågor (88082)