Beskattning av inkomst från utländskt bolag: tjänst och näringsverksamhet

FRÅGA
Hej, Jag är svensk men bor för närvarande i England och har precis startat upp ett Limited Company som är internet baserat.Försäljning sker inom England endast, och jag har inget lager, så det finns varken kontor eller lager (allt sker via datan).Jag hoppas kunna flytta till Sverige men undrar hur skatt etc fungerar och vilket är det mest lönsammaste sättet att nyttja pengarna i Sverige?Jag betalar Corporation Tax här i England, 20%. Om jag överför pengar från företaget till Sverige som lön vad betalar jag för skatt och avgifter? Och hur fungerar det om jag tar ut 'dividend', vad blir det för skatt och avgifter?Jag har hört att mellan 50 till 55% totalt (skatt, sociala avgifter etc) dras på 'inkomst' i Sverige. Jag har ju redan betalat 20% skatt i England så då är det ju inte möjligt att driva verksamheten från Sverige om detta är fallet.Ser fram emot att höra från er och tack i förskott.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan berör flera olika områden inom skatterätt och jag kommer att försöka summera svaret och göra det så begripligt som möjligt utan referenser till lagtext. Du är förstås välkommen att återkomma med följdfrågor om det finns någonting specifikt du skulle vilja ha mer information om.

En först punkt är att från och med att du bosätter dig i Sverige blir du obegränsat skattskyldig i landet. Detta innebär att du beskattas här för alla dina inkomster, både i Sverige och från utlandet. Detta omfattar eventuell lön och/eller utdelning från det brittiska bolaget.

En andra punkt är att skatteverket kommer förmodligen att anse ditt jobb här, för bolagets räkning, som ett fast driftställe av det brittiska bolaget. Det betyder att bolagets inkomster som härrör från det arbete du utför i Sverige kommer att beskattas i Sverige. Enligt skatteavtalet mellan Sverige och Storbritanien får du kredit i England för den sveska skatten (i praktiken innebär detta att den engelska skatten blir lika med noll: bolagsskatt i Sverige är 22% och den skatten ska räknas av från 20% som du annars skulle betala i England).

Lön i Sverige beskattas med kommunal inkomstskatt på ungefär 31,5%, beroende på kommunen där du ska bo, upp till 438 900 kronor. Mellan denna brytpunkt och 638 500 kronor betalar man statlig inkomstskatt ut med 20 procent utöver den kommunala skatten och därutöver tas statlig inkomstskatt ut med ytterligare 5 procentenheter (den så kallade värnskatten). Bolaget behöver inte betala socialavgifter om du är här för att arbeta kortare tid än 2 år under förutsättning att du skaffar ett intyg om tillämplig lagstiftning (A1) som visar att du tillhör ditt hemlands (Englands) socialförsäkring under den tid som du arbetar här. Bolaget är dock skyldig att betala eventuella socialavgifter till England i så fall. Måste bolaget betala socialavgifter i Sverige är full arbetsgivaravgift 31,42 procent av den bruttolön och förmånsvärden bolaget betalar ut. Både lön och avgifter är normalt avdragsgilla för bolaget i England, men frågan regleras i engelsk rätt och jag vågar inte ge något definitivt svar på denna.

På utdelning betalas inga avgifter, men å andra sidan är utdelning inte avdragsgill för bolaget och dessutom kommer du förmodligen behöva ordna privat försäkring på egen hand (anledningen är att det inte finns i så fall några socialavgifter för att finansiera din svenska socialförsäkring). Utdelningen är kapitalbeskattad i Sverige med 30%. Enligt det svenska-brittiska skatteavtalet är eventuell källskatt i England begränsad till 5% och får krediteras mot den svenska skatten (i praktiken blir din skattebelastning i alla fall inte mer än den svenska skattesatsen på 30%). En detalj du möjligtvis skulle vilja ta hänsyn till här är att, om du bildar ett svenskt bolag som ska kontrollera minst 10% av rösträtten i det engelska bolaget och som ska få utdelning istället, är denna utdelning skattefri både i England och i Sverige. Du befinner du dig dock i liknande situation som ovan ifall du vill ta ut lön eller utdelning från det svenska bolaget.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Med vänliga hälsningar,

Sotirios Apostolou
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Internationell skatterätt (291)
2021-07-21 Beskattning av person som ska jobba i Hong Kong
2021-07-20 Beskattning av pension vid flytt utomlands
2021-07-01 Vad är väsentlig anknytning?
2021-06-24 Kan en äga bostad i Sverige om en har skattehemvist i utlandet?

Alla besvarade frågor (94270)