Beskattning av fastighet vid offentlig auktion då delägare ropar in hela fastigheten

2019-04-19 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
Hejsan, har frågor om köp vid offentlig akuktion. Första frågan är om Huvudsaklighetsprincipen skattemässigt även gäller då samma person både är köpare och säljare vid en offentlig auktion av en fastighet. I detta fall finns 2 ägare på 50% vardera, där ena ägaren köper 100% av fastigheten via offentlig auktion, Köparen är därmed både köpare och säljare i köpebrevet.Köpare till 100% av fastigheten, men säljare till 50%. Totalt blir ingen vinst utan en kostnad på 50% av köpeskillingen, men kan det ses som två olika transaktioner då anses den ägare som är både köpare och säljare, även få betala en vinstskatt för sin försäljningsdel? Nästa fråga är angående lagfarten. Skall den beräknas på hela köpeskillingen eller på 50%, dvs om att det är ett köp av ytterligare 50% (köparen har ju redan lagfart på 50% av fastigheten.Tacksam om ni kan reda ut dessa begrepp för oss.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är en avyttring?

Med avyttring så avses försäljning, byte och liknande överlåtelser av tillgångar. En eventuell kapitalvinst beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minskad med utgifterna för avyttringen och omkostnadsbeloppen (se 44 kap. 13 § inkomstskattelagen, IL)

Huvudsaklighetsprincipen

Om en överlåtelse av en fastighet sker mot ersättning, men ersättningen inte motsvarar den överlåtna fastighetens marknadsvärde, så brukar man säga att det är frågan om ett blandat fång. Överlåtelsen har därmed skett genom en onerös del (överlåtelse mot ersättning) och dels genom en benefik del (överlåtelse utan ersättning).

För att avgöra om en fastighetsöverlåtelse ska betraktas som köp eller gåva används huvudsaklighetsprincipen. Ger man en ersättning som överstiger 50 % så är det ett köp, medan under 50 % är det en gåva och beskattning sker alltså inte.

Ska huvudsaklighetsprincipen tillämpas när hus säljs på offentlig auktion?

I ett ärende som har prövats tidigare avsåg en delägare i en fastighet att bli 100 % ägare till hela fastigheten. Fastigheten såldes på offentlig auktion och ropades in av delägaren. Då ansåg man att han inte avyttrat sin tidigare ägda andel i fastigheten trots att han var "säljare", eftersom den inte då bytt ägare. Förfarandet ledde därför inte till någon beskattning av köparen (SRN 1998-06-16)

Lagfart

Lagfartskostnader kommer att baseras på den kostnad som betalades för ägarandelen.

Hoppas det var svar på din fråga,

Med vänliga hälsningar

Gustav Persson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Kapitalvinstskatt (327)
2020-05-25 Hur mycket ska vi köpa en fastighet av min far för möjlighet att göra avdrag?
2020-05-24 Vem blir skyldig att betala vinstskatten på bostadsrätten?
2020-05-23 Får man göra avdrag för lån vid försäljning av en bostadsrätt?
2020-05-23 Kapitalvinst Sverige tysk medborgare

Alla besvarade frågor (80676)