Beskattning av fastighet vid försäljning under taxeringsvärdet

2017-04-30 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
Hej !Min bror och jag har haft 50% vardera i en sommarstuga ! Jag har nu sålt min del under taxeringsvärdet till min svägerska.1. Hur kommer min skatt på försäljningsbeloppet se ut ?2. Till vem skickar jag det uppgjorda "Köpekontraktet" ?Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om inkomstskatt återfinns i inkomstskattelagen; nedan IL, se här.

Jag utgår från att sommarstugan är en fastighet som ni äger tillsammans. Vid försäljning av fastigheter under taxeringsvärdet räknas hela försäljningen, även om en viss köpeskilling utges, i regel som en gåva. Eftersom att gåvor inte beskattas, blir alltså försäljningen skattefri. Du behöver inte oroa dig för skattekonsekvenser till följd av försäljningen om du sålde din del för under taxeringsvärdet (under taxeringsvärdet för din del, eftersom att du bara sålde hälften av fastigheten).

Om du sålde fastigheten för under det totala taxeringsvärdet, men över hälften av taxeringsvärdet, så kommer försäljningen inte räknas som gåva. Då blir det istället ett köp som beskattas enligt vanliga principer. Den beskattningsbara inkomsten är då köpeskillingen minus omkostnadsbeloppet (anskaffningsbelopp och avdrag för renovering eller liknande), dvs. vinsten. På vinsten utgår 22% skatt enligt 45 kap. 33 § IL.

Du behöver inte skicka köpekontraktet till någon. Däremot bör förvärvaren skicka kontraktet till lantmäteriet för att kunna ansöka om lagfart.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!
Vänligen

Jonas Tärnroth
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Kapitalvinstskatt (371)
2021-06-11 Skattskyldighet vid överföring av kapitalvinst via vän
2021-06-03 Hur mycket betalar jag i skatt vid försäljning av en lägenhet jag erhållit genom arv?
2021-06-01 Skatta vid försäljning av häst?
2021-05-27 Beräkning av skatt vid vinst av bostadsrättsförsäljning

Alla besvarade frågor (94588)