Beskattning av fastighet vid försäljning under taxeringsvärdet

Hej !

Min bror och jag har haft 50% vardera i en sommarstuga ! Jag har nu sålt min del under taxeringsvärdet till min svägerska.

1. Hur kommer min skatt på försäljningsbeloppet se ut ?

2. Till vem skickar jag det uppgjorda "Köpekontraktet" ?

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om inkomstskatt återfinns i inkomstskattelagen; nedan IL, se här.

Jag utgår från att sommarstugan är en fastighet som ni äger tillsammans. Vid försäljning av fastigheter under taxeringsvärdet räknas hela försäljningen, även om en viss köpeskilling utges, i regel som en gåva. Eftersom att gåvor inte beskattas, blir alltså försäljningen skattefri. Du behöver inte oroa dig för skattekonsekvenser till följd av försäljningen om du sålde din del för under taxeringsvärdet (under taxeringsvärdet för din del, eftersom att du bara sålde hälften av fastigheten).

Om du sålde fastigheten för under det totala taxeringsvärdet, men över hälften av taxeringsvärdet, så kommer försäljningen inte räknas som gåva. Då blir det istället ett köp som beskattas enligt vanliga principer. Den beskattningsbara inkomsten är då köpeskillingen minus omkostnadsbeloppet (anskaffningsbelopp och avdrag för renovering eller liknande), dvs. vinsten. På vinsten utgår 22% skatt enligt 45 kap. 33 § IL.

Du behöver inte skicka köpekontraktet till någon. Däremot bör förvärvaren skicka kontraktet till lantmäteriet för att kunna ansöka om lagfart.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!
Vänligen

Jonas TärnrothRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”