Beskattning av ekonomiskt skadestånd

2017-02-12 i SKATTERÄTT
FRÅGA
Om en person som köpt en bostadsrätt utan giltigt skäl häver köpeavtalet, och sedan betalar skadestånd till säljaren i form av ett schablonbelopp för att täcka dels säljarens kostnader för försäljningen och också säljarens ev förlust om bostadsrätten sedan säljs till ett lägre pris än vad köparen skulle betala under det hävda köpeavtalet, ska säljaren betala skatt på skadeståndet, i vilket inkomstslag och till vilken skattesats?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I 8 kap. inkomstskattelagen (IL) finner du en lista av inkomster som är undantagna från skatteplikt. Förutom skadestånd och försäkringsersättningar för sakskador som är skattefria enligt 8 kap. 22 § IL är skadeståndsersättningar generellt sett inte nämnda som skattefria inkomster. Det finns således inga särskilda bestämmelser i lag kring skattefrågor för skadestånd utan regleringen har utvecklats i praxis.

Skadestånd kan indelas i två typer, nämligen ideellt skadestånd och ekonomiskt skadestånd. Detta har betydelse vid bedömningen av skatteplikten enligt praxis, eftersom den förra kategorin av skadestånd normalt är skattefria medan den senare är skattepliktiga. Ersättning p.g.a. förlorad inkomst tillhör i typen ekonomiskt skadestånd.

I ett särskilt mål (RSV Dt 1973:25) beskattades skadeståndsersättningen som en säljare fick då ett fastighetsköp ej kom till stånd. Således säger praxis att det föreligger skatteplikt för ekonomiskt skadestånd som ersätter skattepliktig inkomst, vilket i förevarande fall är en försäljningsinkomst.

Ersättningen räknas som en inkomst på grund av innehav av tillgångar d.v.s. är en kapitalvinst och beskattas i inkomstslaget kapital, 42 kap. 1 § IL. Skattesatsen för kapitalvinster är 30 % enligt 65 kap. 7 § IL men en kvotering av kapitalvinsten ska ske innan beskattningen. Privatbostadsrätter kvoteras till 22/30 delar, 46 kap. 18 § IL. I praktiken innebär detta att en privadbostadsrätt beskattas med 22 %.

Med vänlig hälsning,

You Jung Lee Törnqvist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (563)
2021-09-12 Kan människors naturliga Co2 utsläpp beskattas?
2021-09-01 Är det en bra idé att sälja sin bostad till sitt aktiebolag?
2021-08-23 Hur avgörs marknadsvärde?
2021-08-02 Slottsregeln

Alla besvarade frågor (95792)