Beskattning av arv som har avyttrats

2021-01-26 i Arvsskatt
FRÅGA
Min bror och jag tog över vår avlidnes mammas fritidshus genom arvsskifte. Två ytterligare syskon blev utbetalda kontant. Inget köpeavtal upprättades.Måste vi betala reavinstskatt? eller först när vi säljer vidare?tackar på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att reda ut om en inkomst ska beskattas så måste vi ta hänsyn till bestämmelserna i Inkomstskattelagen (IL). Enligt 8 kap. 2 § IL är tillgångar som man förvärvar genom arv, bodelning, gåva och testamente skattefria. Arv är således skattefritt i sig själv.

Ska man betala skatt om man köps ut ur ett arv?

Du nämner att två av syskonen blev utbetalda kontant. Som jag har förstått din situation så har du och din bror köpt ut de andra två syskonen. Syskonen har m.a.o. fått ersättning i utbyte mot sina ägarandelar. Eftersom denna summa (dvs. ersättningen) inte ingår i arvet, utan det är något som ni har kommit överens om, så kommer denna inkomst, alltså den ersättning som ni betalar ut till era två syskon, att ses som en kapitalvinst (41 kap. 2 § IL). Kapitalvinster ska beskattas. Enligt 41 kap. 2 § IL utgör kapitalvinst den vinst som du får när du avyttrar dig tillgångar. Med avyttring av tillgångar avses enligt 44 kap. 3 § IL försäljning, byte och liknande överlåtelse av tillgångar. I er situation blir det att de två syskonen säljer (eller byter ut) sitt arv, till dig och din bror, mot ersättning. Ersättningen de får blir en kapitalvinst för syskonen då de har avyttrat tillgången (arvet) till dig och din bror.

Hur mycket skatt ska betalas?

För fysiska personer är den statliga inkomstskatten på kapitalinkomster 30 procent av överskottet i inkomstslaget kapital (65 kap. 7 § IL). Detta innebär alltså att kapitalvinsten ska beskattas med 30%. En kapitalvinst beräknas enligt 44 kap 13 och14 §§ IL.

Ska jag betala in skatt på arv?

Sedan 2005 har vi ingen arvsskatt i Sverige vilket innebär att man inte behöver betala någon skatt på arv. Detta följer av 8 kap. 2 § IL. Det är först när man avyttrar en tillgång (t.ex. byter ut eller säljer ett hus) som inkomsten från avyttringen blir skattepliktig.

Hoppas du fått svar på din fråga. Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänliga hälsningar

Minela Kurjakovic
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskatt (118)
2021-10-27 Behöver arvingar i Danmark betala arvsskatt om den avlidne bor i Sverige?
2021-10-05 Hänsyn till tillbyggnad eller nybyggnad vid beräkning av latent skatt
2021-07-08 Arv och beskattning
2021-05-30 Blir ett kusinbarn beskattad på grund av arv på en del av fastighet?

Alla besvarade frågor (96587)