Beskattning av arbetsinkomst vid arbete utomlands

FRÅGA
Måste jag betala skatt på min arbetsinkomst i Sverige om jag och hela min familj flyttar utomlands för att jobba med tillsvidareanställning men hyr ut min bostadsrätt i stället för att sälja den?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Viktigt att utreda i din fråga och av de omständigheter som framgår av frågan är huruvida du kommer bli begränsat eller obegränsat skattskyldig i Sverige. Det är även av relevans att veta vilket land du kommer arbeta i då skatteavtal kan föreligga mellan Sverige och landet. Jag vet inte vilket land det är så jag kommer endast utgå från vad som allmänt gäller för sådana frågor.

Är du begränsat eller obegränsat skattskyldig i Sverige?

De personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige (3 kap 3§ inkomstskattelagen) är:

p.1 Den som är bosatt i Sverige.

p.2 Den som stadigvarande vistas i Sverige.

p.3 Den som har väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare har varit bosatt här.

I ditt fall kommer p.1–2 inte vara tillämpliga då ni flyttar utomlands. Du kan däremot vara obegränsat skattskyldiga i och med p.3, d.v.s. genom att du har en väsentlig anknytning till Sverige och tidigare bosatt här. Bedömningen av huruvida man har väsentlig anknytning görs utifrån olika faktorer (se 3 kap 7§ inkomstskattelagen). Att hyra ut din bostad istället för att sälja den är en faktor. Det spelar mindre roll om det är en bostadsrätt, men det faktum att du har bostaden för åretruntbruk talar för en väsentlig anknytning till Sverige. Kort sagt är du obegränsat skattskyldig i Sverige och ska skatta på alla inkomster från Sverige och utlandet (3 kap 8§ inkomstskattelagen)

Det finns dock undantag även om du är obegränsat skattskyldig i Sverige, vilket framgår av 6-månadersregeln och 1-årsregeln (3 kap 9§ inkomstskattelagen).

Vad händer med beskattningen om du stannar 6 månader respektive 1 år eller längre utomlands?

Om du planerar att arbeta utomlands i 6 månader och blir beskattad i verksamhetslandet blir du således undantagen från inkomstbeskattning i Sverige (3 kap 9§ första stycket inkomstskattelagen). Detta förutsätter att beskattningen inte skett i strid med lagstiftningen/skatteavtal i verksamhetslandet.

Om du däremot stannar 1 år eller längre är du undantagen från skatt även till delen du inte skattar i verksamhetslandet (3 kap 9§ andra stycket inkomstskattelagen). Denna regel fungerar som en utvidgat rätt till att inte bli dubbelbeskattad i Sverige.

Kort sagt är skillnaden att 6-månadersregeln förutsätter att du beskattas på ett lagenligt sätt i verksamhetslandet, medan 1-årsregeln inte har detta krav.


Jag hoppas att du fick svar på det du undrade över.

Med vänliga hälsningar,

Moneeb Mohsen
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Internationell skatterätt (207)
2019-05-20 Vilken betydelse har ett bostadslån och en fritidsfastighet för bedömningen huruvida en person har väsentlig anknytning till Sverige eller inte?
2019-05-19 Är utomlands bosatt person skattskyldig i Sverige vid försäljning av en svensk fastighet?
2019-05-12 Dubbelbeskattning och ettårsregeln
2019-05-07 Beskattning av lön - Sverige eller Japan?

Alla besvarade frågor (69196)