Beskattning av aktier som gåva

2021-01-15 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
hur beskattas aktier som gåva?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår från att frågan gäller aktiegåvor till privatpersoner och inte gåvor till anställda som måste förmånsbeskattas.

När aktier förvärvas genom gåva gäller kontinuitetsprincipen. Det innebär att förvärvaren till aktierna inträder i den tidigare ägarens skattemässiga situation (44 kap. 21 § Inkomstskattelagen). Det sker således ingen beskattning vid gåvoöverlåtelsen utan beskattningen sker först när aktierna avyttras.

För att denna bestämmelse ska gälla måste det vara frågan om en riktig gåva vilket innebär att gåvan ska vara frivillig, det ska finnas en gåvoavsikt och det ska ske en förmögenhetsöverföring från givaren till den som mottar gåvan.

Hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna vid ytterligare frågor.

Vänligen,

Anastasiia Slovak
Fick du svar på din fråga?