Beskattning av aktieinnehav - fråga om dubbelbeskattning

FRÅGA
Hej! Jag är studerande i Sydamerika. Jag har dubbelt medborgarskap och är inskriven i båda länderna. Jag har börjat handla med aktier och undrar i vilket av dessa länderna jag måste skatta ev. vinst på. Har köpt aktierna med mitt svenska person nummer.
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din frågeställning

Först vill jag poängtera att du inte skrev ut i din fråga i vilket land du har aktieinnehavet, du skrev inte heller ut i vilket sydamerikanskt land du är i alt. om aktieinnehavet är hänförligt till det landet.

Inom internationell beskattning finns vad som kallas för dubbelbeskattning, det är när samma inkomst beskattas vid samma tillfälle två ggr (dvs. av två olika länder). Den här beskattningen rättfärdigas av två olika principer: hemvistprincipen: den stat som du bor i (är skatterättsligt bosatt) kan hävda rätt till att få beskatta inkomsten även om den är intjänad i ett annat land samt källstatsprincipen där den stat vars inkomsten är intjänad (har sin källa) kan hävda beskattningsrätt.

För att undvika att en person eller inkomst blir beskattat två ggr finns så kallade dubbelbeskattningsavtal mellan staterna. Inte alla stater har avtal idag, men många. De allra festa av dessa avtal är då baserade på den så kallade OECD modellen.

Här är det då viktigt att se om Sverige har ett avtal med just det sydamerikanska land du befinner dig i och har ett medborgarskap i då det kan vara avgörande i hur länderna vill hävda beskattningsrätt. Är aktieinnehavet också hänförligt till det landet kan det vara avgörande för att kunna utläsa vars beskattning ska ske och hur pass mycket. Observera att Sverige kanske inte heller har ett skatteavtal med detta land. Det kan komplicera situationen.

I många länder varierar beskattningen av kapitalvinster beroende av aktieinnehavets längd. På långa aktieinnehav är den genomsnittliga skatten i EU 10,45 procent och i OECD 11,45 procent, medan skattesatsen på korta innehav på högst tre månader är 15,14 procent inom EU re-spektive 16,67 procent inom OECD.

Vad du kan göra är att kolla upp om det existerar ett skatteavtal mellan landet och Sverige. Du kan även ringa svenska skatteverket. De brukar vara väldigt hjälpsamma. Jag hoppas svaret varit vägledande.

Yvette Lind
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll