Beskattas man i Sverige när man säljer en lägenhet i Tyskland?

FRÅGA
Hej, mamma dog nyligen i Sverige. Jag har svenskt och tyskt pass. Bor i tyskland sen 43 år. I sverige finns det ju ingen arvskatt. Här i tyskland säger de att jag måste betala arvskatt över 400.000 €. Fråga 2 : i arvet ingår en lägenhet, ca 50.000 €. Måste jag betala skatt på den i sverige när jag säljer den ? Ca om 6 månader.
SVAR

Hej!

Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår att din mor nyligen gick bort och att du av henne har ärvt en lägenhet som du har avsikt att sälja. Nu undrar du om du i Sverige måste betala skatt på den kapitalvinsten som uppstår när du säljer lägenheten, speciellt med tanke på att du redan kommer att beskattas på den i Tyskland. Jag beklagar verkligen din mors bortgång och ska självklart hjälpa dig. Din fråga är skatterättslig med internationell karaktär och regleras i Inkomstskattelagen (IL) och Lag (1992:1193) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tyskland. För att svara på din fråga redogör jag först för skattskyldighet i Sverige, bedömer sedan skattskyldigheten i ditt fall och avslutar med dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Tyskland.

Du är troligen begränsad skattskyldig i Sverige och beskattas då inte i Sverige

Varje person är antingen obegränsat eller begränsat skattskyldig i Sverige. Det tidigare innebär enligt 3 kap. 8 § IL att man i Sverige är skattskyldig för alla sina inkomster i Sverige och utomlands, medan det senare innebär att man endast är skattskyldig för vissa, utpekade inkomster som anges i 3 kap. 18-20 §§ IL. Detta innebär att en i Tyskland bosatt person, som är obegränsat skattskyldig i Sverige, skulle bli beskattad på en kapitalvinst från en lägenhet i Tyskland. Samma person, men som endast är begränsat skattskyldig i Sverige, beskattas inte på en sådan kapitalvinst.

För att anses vara obegränsat skattskyldig i Sverige krävs det enligt 3 kap. 3 § IL att man antingen är bosatt i Sverige, stadigvarande vistas här eller har bott här och har en väsentlig anknytning till landet.

I ditt fall beskriver du att du är svensk och tysk medborgare och att du har bott i Tyskland de senaste 43 åren. Du uppger även att din mor gick bort i Sverige. Med denna information har jag tyvärr inte tillräckligt med underlag för att kunna göra en säker bedömning av om du är obegränsat skattskyldig i Sverige eller inte, men jag kan åtminstone peka dig i rätt riktning när du gör bedömningen själv. Eftersom du inte är bosatt i Sverige, är de enda möjligheterna för dig att anses vara obegränsat skattskyldig om du antingen stadigvarande vistas i Sverige eller om du tidigare har bott här och har en väsentlig anknytning till landet.

Vad som avses med stadigvarande vistelse har konkretiserats i svensk rättspraxis. I ett lagmotivet till den svenska Inkomstskattelagen, prop. 2004/05:19 s. 30, uttrycks att en sammanhängande vistelse på sex månader eller mer anses stadigvarande. I ett avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen i Sverige, HFD 2018 ref. 30, ansågs återkommande årliga vistelser i Sverige om fem sammanhängande månader utgöra en stadigvarande vistelse här. Allt detta innebär att kortvariga, oregelbundna och i princip spontana vistelser i Sverige inte innebär att man vistas här stadigvarande.

Vid bedömningen av om någon har en väsentlig anknytning till landet tar man hänsyn till faktorerna som anges i 3 kap. 7 § IL, bl.a. medborgarskap, bosättningens längd, familjens bosättning, vart tillgångar finns belägna, om näringsverksamhet bedrivs här m.m. Det görs en helhetsbedömning utifrån omständigheterna i det enskilda fallet, varför du får väga omständigheterna som anges i lagtexten mot varandra och försöka nå en uppfattning. Detta kan jag tyvärr inte göra åt dig eftersom jag inte känner till alla omständigheter.

Sammanfattningsvis gäller att bara den som är obegränsat skattskyldig i Sverige betala skatt på kapitalvinster som kommer från utlandet, inklusive från Tyskland. Din skattskyldighet i Sverige hänger alltså på huruvida du uppfyller ett av de tre kraven som anges i 3 kap. 3 § IL. Om du inte anser att du är obegränsat skattskyldig enligt någon av kraven i 3 kap. 3 § IL, är du begränsat skattskyldig och beskattas inte på kapitalvinsten i Sverige.

Om du är obegränsat skattskyldig: Sveriges dubbelbeskattningsavtal med Tyskland reglerar i vilket land skatten ska betalas

Om du finner att du är obegränsat skattskyldig i Sverige enligt det jag har sagt ovan, innebär det att både Sverige och Tyskland kan göra beskattningsanspråk på din kapitalvinst. För att se till att ingen dubbelbeskattning sker har Sverige och Tyskland upprättat ett dubbelbeskattningsavtal som reglerar i vilket land beskattningen ska ske och hur dubbelbeskattning undviks genom eventuella skatteavräkningar i det ena landet. Avtalet finns i Lag (1992:1193) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tyskland. Om du alltså finner att du är obegränsat skattskyldig i Sverige, rekommenderar jag att du går in i avtalet och hittar situationen som passar bäst in i ditt fall (det kan nästan bara du veta). Det kommer framgå hur beskattningen ska ske och i vilket land du eventuellt får skriva av det andra landets skatt ifall beskattning ska ske i båda länderna.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Jacob Westin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Internationell skatterätt (311)
2022-01-26 Dubbelbeskattning Sverige och Finland
2022-01-13 Skatt vid försäljning av bostad utanför EU
2021-12-25 Skattskyldighetens omfattning vid bosättning utomlands - Vad gäller?
2021-12-10 Dubbelbeskattning vid växelvist boende i Spanien?

Alla besvarade frågor (98655)