Besittningsskydd vid uthyrning av egen bostad och formkrav på hyresavtal vid en sådan uthyrning.

2015-03-28 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
Hej!Hyr sedan några år ut min bostadsrätt i andra hand med tillstånd från föreningsstyrelsen. Den senaste hyr sedan 1 Juli 2013, nu endast med muntligt Ok från styrelsen och tyvärr så blev då inget avtal skrivet mellan mig och hyresgästen. Hyran betalas i tid och allt är Ok, styrelsen har inga till mig inkomna invändningar.Har avsaknad av avtal någon betydelse eller kan denna andrahandsuthyrning anses gälla enligt "privatuthyrningslagen"?Om det är så, saknar andrahandshyresgästen möjlighet till att hävda besittningsrätt efter 2 år av boende?Om jag inte kan hävda "privatuthyrningslagen" enligt ovan måste jag då snart (och när?) formellt säga upp min hyresgäst för att undvikaatt denne får besittningsrätt?VänligenAnders Eriksson
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Har avsaknaden av avtal någon betydelse?

Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad gäller för den typen av avtal som regleras i Jordabalken kapitel 12. Av Jordabalken 12:2 framgår att ett hyresavtal inte behöver vara skriftligt om inte hyresgästen eller hyresvärden begär det. Har ingen av er begärt att avtalet ska vara skriftligt är avtalet alltså gällande enligt Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad.

Saknar andrahandshyresgästen besittningsskydd?

När man hyr enligt reglerna i Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad så har man inget besittningsskydd om det inte är särskilt avtalat, 3§3st. Din hyresgäst saknar alltså besittningsskydd.

Hoppas att detta besvarade din fråga

Vänligen

Björn Eriksson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll