Besittningsskydd vid uthyrning av bostadsrätt?

2015-12-31 i Bostadsrätt
FRÅGA
Jag hyr en bostadsrätt i andra hand. Efter jag skrivit kontrakt, ett tidsbegränsat i sex månader, så fick jag reda på att det finns ett sätt att räkna ut skälig hyra. Jag har i mitt kontrakt, en hyra om 7.000:-, och vid beräkning enligt reglerna skulle hyran ligga på c:a 4.700-5.000:-. När jag yrkade på sänkning av hyran, fick jag endast svar att jag blir uppsagd. Hyresvärden svarade alltså inte på min begäran om sänkning av hyran. Istället fick jag en uppsägning. Min fråga är, kan jag bli uppsagd från avtalet som är tidsbestämt? Det står förvisso "Avtalet får också sägas upp till upphörande före denna tidpunkt. Då gäller samma uppsägningstid som för tillsvidareavtal" Behöver inte hyresvärden ange skäl för uppsägningen? Här är det uppenbart, att jag blivit uppsagd för att jag vill ha en skälig hyra, och har också begärt Hyresnämndens syn på detta. Kan jag få uppsägningen ogiltigförklarad?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Till att börja med hänvisar jag till hyresnämndens hemsida för beräkning av en s.a.s skälig hyra. Observera här att den skäliga hyran skiljer sig åt om det är en hyresrätt som hyrs ut i andra hand, eller om det är en bostadsrätt. (http://www.hyresnamnden.se/Hyra-i-andra-hand/Hyran/Bostadsratt/ Ang. Kostnadsbaserad hyra vid uthyrning av bostadsrätt).

Du har ingått ett tidsbestämt avtal. Enligt Lag om uthyrning av egen bostad finns inget besittningsskydd för dig som hyr lägenheten. Vidare gäller i enlighet med lagen att om du har ett tidsbestämt avtal kan hyresvärden säga upp hyresavtalet till det månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen. Inga skäl krävs eftersom hyresgästen inte har något besittningsskydd. Detta innebär att hyresvärden har rätt att säga upp dig.

Om du själv vi se lagen, klicka här.

Vänligen,

Ronny Hussein
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll