Besittningsskydd vid hyra av bostadsrätt

2016-03-28 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
Kan en person som hyr en bostadsrätt få besittningsskydd?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Sedan 1 februari 2013 gäller en ny lag för uthyrning av bostadsrätter, privatuthyrningslagen. Enligt 3 § stycke 3 i nyss nämnda lag har hyresgästen inte rätt till förlängning av hyresavtalet, såvida parterna inte kommit överens om något annat. Detta innebär att den som hyr en bostadsrätt inte har besittningsskydd.

Om någon hyr ut flera lägenheter, till detta räknas att hyra ut rum i en lägenhet till två olika inneboenden, är privatuthyrningslagen bara tillämplig på den första upplåtelsen. På den andra upplåtelsen ska hyreslagen tillämpas vilket innebär att hyresgästen får besittningsskydd om hyresavtalet varat längre än två år, se 12 kap 45-46 §§ Jordabalken.

Sammanfattningsvis kan sägas att som regel har den som hyr en bostadsrätt inte besittningsskydd. Det är däremot möjligt att få besittningsskydd om hyresvärden hyrt ut till en annan inneboende först alternativt även hyrt ut en annan lägenhet.

Privatuthyrningslagen hittar du här

Hyreslagen hittar du här

Hoppas att detta svarade på din fråga och lycka till!

Vänligen

Evelina Largren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Andrahandsuthyrning (638)
2020-11-28 Uppsägningstid andrahandskontrakt. Måste jag ange orsak till uppsägning?
2020-11-27 Har inneboende besittningsskydd?
2020-11-27 Låna ut lägenheten, är det andrahandsuthyrning eller inneboende?
2020-11-26 Fråga om det krävs angivande av orsak vid uppsägning av hyresgäst vid privatuthyrning

Alla besvarade frågor (86577)