FrågaFASTIGHETSRÄTTHyresrätt13/10/2013

Besittningsskydd för inneboende samt rätt för sambo att överta bostadsrätt

Om en kompis flyttar in till mig, i min bostadsrätt som jag själv köpt för några år sedan, finns där någon risk att kompisen får besittningsrätt på den, eller på annat sätt anses ha rätt till den? Hon har folkbokfört sig på min adress, alltså INTE skrivit sig med c/o adress. Gör det någon skillnad om vi tidigare varit sambor, i en annan bostad, men det tog slut cirka ett år innan jag köpte min aktuella bostadsrätt. Om vi inleder ett nytt förhållande, nu när hon har flyttat in hos mig, blir det någon skillnad då gällande besittningsrätt på min bostadsrätt? Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Då din vän flyttar in i din bostadsrätt, i vilken du bor kvar, så kommer hon troligen anses vara inneboende hos dig. För att din vän ska betraktas som inneboende måste hon hyra en bestämd del av bostaden, till exempel ett rum, mot ersättning. Vid hyresförhållande av detta slag så är det jordabalken, kapitel 12 som reglerar situationen (https://lagen.nu/1970:994). Räknas din vän som inneboende så kommer hon inte att få besittningsskydd till din bostad, då inneboende inte omfattas av reglerna om besittningsskydd (45§ punkt 3). Vad som aktualiseras i en situation som denna är att din vän som är inneboende får en uppsägningstid på ert hyreskontrakt. Om ni har avtalat ett kontrakt på obestämd tid så får hon tre månaders uppsägningstid. Denna uppsägningstid kan du inte genom avtal göra kortare, avtalar ni om kortare uppsägningstid så får det bara verkan för henne. Din vän kan då, som hyresgäst, välja att tillämpa den längre lagstadgade uppsägningstiden eller den kortare uppsägningstiden enligt avtal. Skulle kontraktet mellan er istället vara tidsbegränsat så varierar uppsägningen beroende på kontraktets längd (4§).

Skulle ni inleda ett förhållande så ser man i första hand till sambolagen (https://lagen.nu/2003:376) för att avgöra vad som gäller. Vid en eventuell separation så är det enbart samboegendom som kommer ingå in en bodelning mellan er. Samboegendom är egendom som är införskaffad för gemensam användning (3§). Eftersom du har köpt lägenheten innan samboendet och utan avsikt att den ska användas av er gemensamt så kommer lägenheten inte ingå i bodelningen. Din vän kan alltså inte få rätt till lägenheten även om ni blir sambor. Då lägenheten är att anse som din vid en eventuell bodelning så är det möjligt att din vän kan se till uppsägningstiden i jordabalken, vilket ger henne rätt att stanna i lägenheten tre månader efter ett avslutat förhållande. Det finns ett undantag i sambolagen som gör det möjligt för en sambo att ta över en bostad även om denna inte är samboegendom. Detta aktualiseras då sambon bäst behöver bostaden och det är skäligt att denna övertar bostaden (22§). Undantaget är främst tillämpligt om samborna har, eller väntar barn tillsammans. Sker detta så ska sambon som övertar bostaden ersätta den andra sambon för bostadens värde. Denna bestämmelse kan inte avtalas bort genom ett samboavtal.

Jag råder dig att upprätta ett skriftligt hyresavtal som gäller mellan dig och din vän när hon flyttar in till dig, så att ni är överens om vad som gäller. Om ni senare inleder en relation så kan även ett samboavtal vara att rekommendera om ni vill dela upp egendomen på annat sätt än sambolagen föreskriver.

Vänligen,

Sanna LarssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?