Besittningsrätt vid uthyrning av egen bostad och hyrköp

FRÅGA
Jag hyr ett hus sedan 2002. Hyresvärden vill nu kasta ut mej dock ej på grund av misskötta hyror eller annat. Jag har åberopat besittningsrätten. Har jag förköpsrätten på huset efter alla dessa år. Det var ett muntligt avtal om hyrköp som han nu brutit
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med så nämner du att er överenskommelse skulle röra sig om ett s.k. hyrköp, alltså att du hyr huset med en rätt att vid senare tillfälle köpa den. Hyrköp är inte en rättslig konstruktion som är reglerad. Köp av fast egendom däremot måste ske skriftligen och följa vissa formkrav för att överhuvudtaget vara giltigt (se 4 kap. 1 § jordabalk), detta bland annat eftersom att man behöver ha ett skriftligt köpekontrakt att skicka in till Lantmäteriet vid ansökan om lagfart. Kravet på skriftligt avtal vid köp av fastighet är strikt. Att fastighetsägaren har gett löfte om att du i framtiden ska få köpa huset är i sig inte bindande, eftersom att formkraven för fastighetsköp måste vara uppfyllda. Se bl.a. dessa rättsfall: https://lagen.nu/dom/nja/1984s673, https://lagen.nu/dom/nja/1987s726 samt https://lagen.nu/dom/nja/2002s467.

Avseende din hyresrätt: Om den du hyr av hyr ut sin egna bostad och det ej kan räknas som inom näringsverksamhet, så gäller lag om uthyrning av egen bostad på ditt hyresförhållande i första hand (1§), hyreslagen (12 kap. jordabalken) gäller endast i andra hand. Enligt lag om uthyrning av egen bostad 3 § så får hyresvärden säga upp hyresavtalet utan att hyresrätten är förverkad, med en uppsägningstid på minst tre månader och hyresgästen har inte rätt till förlängning av avtalet om det inte avtalats. Med andra ord har man ingen besittningsrätt när man hyr av någon som hyr ut sin egna bostad utanför näringsverksamhet.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, du är alltid välkommen att komma in med en ny fråga till oss här på Lawline.

Vänligen,

Fanny Rudén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?