Besittningsrätt vid partiell sublokation

2017-05-31 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej!Vi hyr ut vårt hus men har precis sagt upp hyresavtalet eftersom vi ska bosätta oss själva där. Av en slump fick jag reda på att hyresgästens pappa också är folkbokförd där. Han bor dock inte där, men skulle han kunna hävda det efter vi har flyttat in? Någon form av besittningsrätt? Jag är väl ute efter worst case scenario...
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om pappan inte bor i huset är det inte säkert att det ens finns ett hyresavtal och han ska då inte kunna ställa till besvär på något sätt. Ni bör i så fall kunna flytta in obehindrat. Jag vill dock även svara för det fall att pappan har ett hyresavtal, för att ge en så bra bild av läget som möjligt.

För det första saknar hyresgästen besittningsrätt i det här fallet, eftersom ni själva ska flytta in i huset. Hyresgästen kan då inte kräva att få bo kvar (jordabalken, JB, 12 kap. 46 § första stycket, sjätte punkten). När det gäller hyresgästers rätt att ha andra inneboende i lägenheten är det som huvudregel tillåtet enligt JB 12 kap. 41 §. Den inneboende blir då hyresgäst i förhållande till er hyresgäst, vilket får som följd att den inneboende får rättigheter såsom uppsägningstid och annat mot sin hyresvärd, som alltså är fastighetsägarens hyresgäst. Däremot får den inneboende inte besittningsrätt till lägenheten (JB 12 kap. 45 § första stycket, tredje punkten). Jag gör ett försök att rita upp de rättsliga förhållandena mellan parterna nedan:

Fastighetsägare (HV)<------>(HG)Hyresgäst(HV)<----->(HG)Inneboende

HV = hyresvärd HG = hyresgäst

Det är alltså klart att den inneboende pappan inte har besittningsrätt, men däremot rätt till uppsägningstid gentemot sin hyresvärd. Däremot är det inte lika klart om den inneboendes rätt till uppsägningstid gäller mot fastighetsägaren. Eftersom den inneboende härleder sin rätt att hyra från förstahandshyresgästen, borde det vara så att den inneboendes rätt att bo kvar slutar när förstahandshyresgästen måste flytta. Den inneboende får då rikta eventuella anspråk mot sin hyresvärd.

Jag hoppas att svaret är till hjälp.

Vänliga hälsningar,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2015)
2021-07-28 Andrahandsuthyrning vid studier på annan ort
2021-07-28 Uppsägning av hyresavtal innan tillträde.Uppsägning av hyresavtal innan tillträde.
2021-07-27 Uträkning av 3 månaders uppsägning
2021-07-27 Är en hyresvärd skyldig att avhysa en hyresgäst som har kontakt med grovt kriminella?

Alla besvarade frågor (94337)