Besittningsrätt vid byte av fastighetsägare

2019-04-30 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej!Min mamma bor i ett tvåfamiljshus sedan 26 år tillbaka och hyr denna av en organisation (ej privatperson). I hennes hyresavtal har hon inte avsagt sig besittningsrätten. Man planerar nu att sälja fastigheten och jag undrar därför om hon har några rättigheter i detta läge?Stort tack på förhand!
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Vid överlåtelse av fastighet så är det upp till säljaren att göra förbehåll om att nyttjanderätten som fastigheten besväras av ska bestå efter att fastigheten bytt ägare, se 7 kap. 11 § Jordabalken. Men även om ett förbehåll av säljaren, i detta fall organisationen, inte gjorts så består nyttjanderätten, alltså din mammas hyresavtal, om det är så att hyresavtalet är skriftligt och att det uppkommit innan fastighetsöverlåtelsen, se 7 kap. 13 § Jordabalken. Detta är alltså ett undantag och ger hyresgäster ett starkt besittningsskydd när de hyrt en hela/delar av fastigheten innan överlåtelsen.

Vid en överlåtelse av fastighet som besväras med nyttjanderätt så övertar den nya fastighetsägaren den tidigare fastighetsägarens skyldigheter gentemot hyresgästen, se 7 kap. 17 § st. 2 Jordabalken.

Jennifer Jalaho
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1538)
2020-02-17 Hur många personer får bo tillsammans i en lägenhet?
2020-02-17 Kan en hyresvärd ha maxtak för antal boende i en lägenhet?
2020-02-16 Har en hyresvärd rätt till en reservnyckel?
2020-02-13 Vad gör jag om min hyresvärd inte uppfyller sina skyldigheter angående lägenhetens standard?

Alla besvarade frågor (77159)