Besittningsrätt till fritidshus

2017-04-27 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej, vi ska hyra ett fritidshus på ett år. I kontraktet sägs inget specifikt om avstående av besittningsrätt. Däremot sägs att "Hyrestid avser perioden 1 maj 2015 till 1 april 2016. 2017 till 1 april 2018, hyreskontraktet upphör att gälla vid hyrestidens utgång. Hyresgästerna skall då avflytta utan anmaning. Hyrestiden kan förlängas årsvis om såväl hyresvärd som hyresgäster så önskar. "Är formuleringen synonymt med att vi avstår besittningsrätt? MVH Lisa Norström
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Ni ska ingå ett hyresavtal avseende ett fritidshus på bestämd tid av ett år. Eftersom hyrestiden överstiger nio månader måste avtalet dock sägas upp för att upphöra att gälla, se jordabalken (JB) 12 kap. 3 § andra stycket. Det verkar inte finnas bestämmelser om vad som händer vid utebliven uppsägning, så då förlängs avtalet på obestämd tid. Uppsägningstiden är då tre månader enligt JB 12 kap. 4 §.

Angående besittningsskydd kan det inte avstås i hyreskontraktet, utan det måste ske i en särskilt upprättad handling (JB 12 kap. 45 a §). I ert fall gäller JB 12 kap. 46 § avseende besittningsskyddet, och om någon av punkterna skulle vara uppfylld måste ni flytta om hyresvärden säger upp avtalet.

Sammanfattningsvis ska avtalet sägas upp för att sluta gälla och ni bör ha besittningsrätt om inget undantag är tillämpligt vid tiden för uppsägningen. Dock kan ni förfoga över avtalet som ni vill så länge ni är överens, reglerna är ett skydd mot ensidigt agerande.

Jag hoppas att svaret är till hjälp.

Vänliga hälsningar,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2103)
2021-11-29 Kan jag avhysa min inneboende och få betalt för skador som hen orsakat?
2021-11-29 Uppsägning av garageplats.
2021-11-29 På vilka grunder får hyresvärd säga upp ett lokalhyresavtal?
2021-11-27 Är det ett brott att vara högljud på kvällen i sin hyresrätt?

Alla besvarade frågor (97393)