Besittningsrätt till förälders bostad efter bouppteckning

Hej!

Förälder bor i bostadsrätt!

Ena barnet/vuxen är skriven på adressen

Har denne besittningsrätt efter ev bouppteckning? Hur länge ska denne varit skriven och bott i lägenheten?

Bostaden kommer förmodlingen att säljas efter nära anhörigs bortgång?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att föräldern äger bostadsrätten och det vuxna barnet står skriven på adressen, men utan någon samäganderätt eller hyresrätt. I och med att du frågar om besittningsrätt så ska jag redogöra för det först för att sedan försöka förklara vad som kan gälla i din situation.

Hyresrätt

Besittningsskydd, eller besittningsrätt, är en rätt att få bo kvar i en bostad efter uppsägningstiden. Detta gäller som starkast när bostaden hyrs i första hand och regler om detta finner du i jordabalkens 12 kapitel, även kallad hyreslagen (12 kap. 45, 45 a och 46 §§ jordabalken). Besittningsrätten är inte lika stark för andrahandshyresgäster, då man inte kan få besittningsrätt gentemot den som äger fastigheten utan bara gentemot den som hyr ut lägenheten till dig i andrahand. Det som gäller i andrahandssituationer är att du får besittningsskydd gentemot förstahandshyresgästen när du bott i lägenheten i mer än två år och du inte skrivit på ett kontrakt om att du avstår besittningsrätten.

Bostadsrätt

När det handlar om en bostadsrätt eller äganderätt finns ingen besittningsrätt som i hyreslagen. Hyr man en bostadsrätt gäller istället lagen om uthyrning av egen bostad, vilken inte innehåller något om besittningsskydd.

I din fråga förstår jag dock situationen som att det vuxna barnet inte hyr lägenheten eller en del av den, utan endast står skriven på adressen. Stämmer detta så finns ingen besittningsrätt både på grunden att hyreslagen inte gäller och att barnet inte samäger eller bor på adressen.

Bouppteckning

Vid bouppteckningen ska alla dödsbodelägare kallas, d.v.s. alla som har en rätt till arv i dödsboet, vilket en bröstarvinge har (20 kap. 2 § ärvdabalken). Barnet är en bröstarvinge och ska därför vara med och sammanställa tillgångar och skulder som den avlidne hade, detta inkluderar bostadsrätten förutsatt att föräldern ägde den.

Att barnet stått skriven på adressen får i sig ingen betydelse för vad som ska göras med bostadsrätten härnäst, barnet har alltså ingen förtur till bostaden endast på den grunden. Däremot kan det ha reglerats i testamente eller liknande att barnet ska få ärva bostaden, vilket då givetvis ska tillmätas betydelse. I övrigt gäller annars ordningen vid en "vanlig" arvsfördelning, vilket innebär att tillgångar först tillfaller ev. efterlevande make och sedan bröstarvingar.

Vid bostadens försäljning innebär detta att barnet får rätt till en del av eller hela ersättningen för bostaden beroende på om barnet är den enda bröstarvingen m.m.

Har du ytterligare frågor är du välkommen att återkomma till Lawline.Vänliga hälsningar
Linn GustafssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000