Besittningsrätt till förälders bostad efter bouppteckning

2021-05-19 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej!Förälder bor i bostadsrätt!Ena barnet/vuxen är skriven på adressen Har denne besittningsrätt efter ev bouppteckning? Hur länge ska denne varit skriven och bott i lägenheten? Bostaden kommer förmodlingen att säljas efter nära anhörigs bortgång?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att föräldern äger bostadsrätten och det vuxna barnet står skriven på adressen, men utan någon samäganderätt eller hyresrätt. I och med att du frågar om besittningsrätt så ska jag redogöra för det först för att sedan försöka förklara vad som kan gälla i din situation.

Hyresrätt

Besittningsskydd, eller besittningsrätt, är en rätt att få bo kvar i en bostad efter uppsägningstiden. Detta gäller som starkast när bostaden hyrs i första hand och regler om detta finner du i jordabalkens 12 kapitel, även kallad hyreslagen (12 kap. 45, 45 a och 46 §§ jordabalken). Besittningsrätten är inte lika stark för andrahandshyresgäster, då man inte kan få besittningsrätt gentemot den som äger fastigheten utan bara gentemot den som hyr ut lägenheten till dig i andrahand. Det som gäller i andrahandssituationer är att du får besittningsskydd gentemot förstahandshyresgästen när du bott i lägenheten i mer än två år och du inte skrivit på ett kontrakt om att du avstår besittningsrätten.

Bostadsrätt

När det handlar om en bostadsrätt eller äganderätt finns ingen besittningsrätt som i hyreslagen. Hyr man en bostadsrätt gäller istället lagen om uthyrning av egen bostad, vilken inte innehåller något om besittningsskydd.

I din fråga förstår jag dock situationen som att det vuxna barnet inte hyr lägenheten eller en del av den, utan endast står skriven på adressen. Stämmer detta så finns ingen besittningsrätt både på grunden att hyreslagen inte gäller och att barnet inte samäger eller bor på adressen.

Bouppteckning

Vid bouppteckningen ska alla dödsbodelägare kallas, d.v.s. alla som har en rätt till arv i dödsboet, vilket en bröstarvinge har (20 kap. 2 § ärvdabalken). Barnet är en bröstarvinge och ska därför vara med och sammanställa tillgångar och skulder som den avlidne hade, detta inkluderar bostadsrätten förutsatt att föräldern ägde den.

Att barnet stått skriven på adressen får i sig ingen betydelse för vad som ska göras med bostadsrätten härnäst, barnet har alltså ingen förtur till bostaden endast på den grunden. Däremot kan det ha reglerats i testamente eller liknande att barnet ska få ärva bostaden, vilket då givetvis ska tillmätas betydelse. I övrigt gäller annars ordningen vid en "vanlig" arvsfördelning, vilket innebär att tillgångar först tillfaller ev. efterlevande make och sedan bröstarvingar.

Vid bostadens försäljning innebär detta att barnet får rätt till en del av eller hela ersättningen för bostaden beroende på om barnet är den enda bröstarvingen m.m.

Har du ytterligare frågor är du välkommen att återkomma till Lawline.Vänliga hälsningar
Linn Gustafsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1269)
2022-01-22 Ändra ägarförhållanden av en bostadsrätt
2022-01-20 Ansvar för ventilation i bostadsrätt
2021-12-31 Vad kan man göra om grannarna stör en under natten?
2021-12-30 Överlåtelse av andel i bostadsrätt

Alla besvarade frågor (98573)