Besittningsrätt för sambor

FRÅGA
Hej jag tänkte kolla med dig jag bor i en hyresrätt där jag själv står på kontraktet men har haft mitt ex som under den tiden var min pojkvän skriven som inneboende hos mig. Men nu har det uppstått att vi gått isär på grund utav en misshandelsfall. Men vi har inget kontrakt skrivet på att han är inneboende och sådana saker, vad kan jag göra för i dagsläget är det han som är i lägenheten medans jag bor hos andra för jag är rädd för honom. Har jag rätt att kasta ut honom och att han inte får finnas i lägenheten eller har han mera rättigheter?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänt dig till oss på lawline.

Du använder ordet inneboende, men det låter som att du och din pojkvän har levt tillsammans som sambor. Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll, (1 § sambolagen).

Upphörande av samboförhållande regleras i 8 § sambolagen. Vid upphörande kan en sambo begära bodelning vilket innebär att samboegendomen fördelas mellan dem. Av 3 § sambolagen följer att samboegendomen utgörs av bostad och bohag som har förvärvats för gemensam användning. Om du införskaffade hyresrätten med syftet att ni båda skulle bo där utgör denna samboegendom. Hade du hyresrätten innan ni träffades anses den inte utgöra samboegendom och ska således inte ingå i en bodelning.

Enligt 16 § 2 st sambolagen är det den sambo som bäst behöver bostaden eller bohaget som har rätt att få denna egendom i avräkning på sin lott vid bodelningen. Den andra sambon har då rätt till något annat som motsvarar värdet. Rätten till övertagande bedömas med hänsyn till vad som är skäligt gentemot den andra sambon, om det är denne som äger egendomen. Om denne inte har annan egendom som inte ingår i delningen, kan det ofta vara oskäligt att den förstnämnda sambon får överta såväl bostaden som bohaget. Omständigheter som kan vägas in i denna skälighetsbedömning är bland annat om förhållandet varit kortvarigt.

Som nämnts ovan blir detta endast aktuellt om din sambo begär bodelning. I nuläget har din ex-pojkvän ingen rätt till att bo i lägenheten utan detta får han först vid en eventuell bodelning, om han bedöms ha ett större behov av lägenheten än du. Som sambo har man alltså ingen besittningsrätt utan kan endast få rätt till lägenheten vid en bodelning.

Med vänlig hälsning,

Minna Grahn
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2727)
2020-09-21 Bodelning mellan sambor med gemensam bostad
2020-09-20 Har man kvarsittande rätt efter att ett samboförhållande avslutats?
2020-09-20 Gäller äktenskapsförord för sambor?
2020-09-18 Sambor med gemensamt barn - kan barnet kräva hälften av den gemensamt ägda bostadsrätten?

Alla besvarade frågor (84259)