Besiktningsman missade fuktskada + säljaren berättade inget

2017-09-02 i Fel i fastighet
FRÅGA
Hej!Har precis köpt en fastighet och ca 1 vecka efter tillträdet då vi skulle ha ner Anticimex för att se över en installation av krypgrunds avfuktare samt få en offert på det får vi även information om att krypgrunden och då syllarna som bär upp ytterväggarna är ruttna. Då vi haft besiktningsman som utfört en okulär besiktning innan köpet och därmed uppfyllt de undersökningskrav vi har på oss känns det här inte bra. Tog dit en snickare samma dag som kunde köra sin kniv rakt igenom syllarna, med andra ord måste de bytas och det kan bli en ganska så saftig summa.Besiktningsmannen skriver i sitt protokoll att det inte är några synliga skador på stommen utan bara någon mindre gammal fuktskada som inte skall vara några problem. Det visar sig vara helt fel då rötskada på syllarna är en synlig skada på stommen, vilket också snickaren intygar.Sen visar det sig, vilket vi inte fick reda på, att det såg ut såhär i grunden när säljaren köpte fastigheten för ca 7år sen, allt hon sagt var att de installerat en krypgrundsavfuktare för att hålla det så torrt som möjligt och inte för att försöka rädda något som är ruttet, hon nämnde inte överhuvudtaget att det såg ut som det gör där.Så hur kan jag gå vidare här? Jag är inte intresserad av att lägga den summan på att byta något som är känt av säljaren och missat av besiktningsmannen men som jag inte vetat om.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Det finns en klar möjlighet för dig att få detta åtgärdat på säljarens bekostnad.

Vad säger lagen?

För köp av fastighet gäller 4 kap. jordabalken. En fuktskada som inte informerats om innan köpet är ett tydligt fel på fastigheten (19 § första stycket). Detta medför rätt till prisavdrag på den summan det kostar att åtgärda felet eller vad felet orsakar för värdeskillnad på fastigheten (12 §).

Om felet faller inom köparens undersökningsplikt, får denne inte kräva att felet avhjälps av säljaren (19 § andra stycket). Detta hinder frånfaller dock enligt praxis om säljaren varit medveten om felet och inte berättat det. Undersökningsplikten är automatiskt uppfylld om köparen anlitat en behörig besiktningsman.

Enligt allmänna skadeståndsprinciper har en säljare rätt att kräva besiktningsmannen på ersättning för fel som denne inte upptäckt. Denna rätt som säljaren har kallas regressrätt.

Vad kan du göra?

Det är ett tydligt att fuktskadan är ett fel och att ni uppfyllt er undersökningsplikt. Därmed bör ni ha rätt till ersättning för avhjälpande av felet, oavsett om säljaren var medveten om felet eller inte. Om de inte var medvetna om felet kan det täckas av deras försäkring om denna har skydd för s.k. dolda fel. I annat fall kan de kräva besiktningsmannen på ersättning.

Om de visste om felet utan att berätta har de begått ett avtalsbrott och är definitivt skyldiga att ersätta. Det kan också argumenteras för att de borde insett felet med tanke på att det fanns indikationer vid deras inflyttning i huset som enkelt kan antas leda till den sortens fuktskada som nu uppkommit.

Mycket talar till din fördel och om säljaren inte går med på vad du kräver kan du lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. Om du behöver hjälp med detta kan du kontakta oss på info@lawline.se, där du även kan få kontakt med vår juristbyrå som kan representera dig i en eventuell tvist. Det kan vara värt att tänka på att du och säljaren alltid har möjlighet att förlikas genom att t.ex. stå för halva kostnaden var.

Hoppas det besvarar din fråga. Tveka inte att höra av dig till oss igen nästa gång juridiken krånglar!

Vänliga hälsningar,

Samuel Karlsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fel i fastighet (483)
2021-11-13 Avsaknad av bygglov trots utfästelse om att lov finns - fastigheten felaktig?
2021-11-13 Fel i köpt hus upptäckt flera år senare
2021-11-05 Säljarens skadeståndsansvar vid köp av fastighet och försenat tillträde - Vad gäller?
2021-11-04 Kan vattenläcka åberopas som dolt fel?

Alla besvarade frågor (97405)