Berusad vårdnadshavare, barnets rättigheter

2016-11-02 i Barnrätt
FRÅGA
Om en vårdnadshavare är kraftigt berusad på en hockey match och har med sig sitt barn vad har barnet för rättigheter och vilka skyldigheter har vårdnadshavaren?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

När det gäller barnets rättigheter finns bestämmelser om detta i 6 kap 1 § Föräldrabalken (1948:381). Av denna bestämmelse framgår att barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. Barnets bästa ska alltid stå i fokus och hänsyn bör även tas till barnets ålder.

Enligt 6 kap 2 § står ett barn under vårdnad av en eller båda föräldrarna (eller av rätten särskilt förordnad vårdnadshavare) tills dess att barnet fyllt 18 år. Detta innebär att vårdnadshavaren ska ansvara för barnets personliga förhållanden och har en skyldighet att se till att barnets behov enligt 1 § blir tillgodosedda.

Vårdnadshavaren svarar även för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter samt ska bevaka att barnet får tillfredsställande försörjning och utbildning. I syfte att hindra att barnet orsakar skada för någon annan ska vårdnadshavaren vidare svara för att barnet står under uppsikt eller att andra lämpliga åtgärder vidtas.

Beroende på barnets ålder kan, i detta fall, den lämpliga uppsikten och tillsynen över barnet ifrågasättas. Om man misstänker att barn far illa rekommenderas man att göra en anmälan till socialtjänsten (i den kommun där barnet bor) som sedan kan utreda saken vidare. Som privatperson finns även möjlighet att göra en anonym anmälan, vilket innebär att man inte behöver vara orolig för att bli inblandad.

Hoppas att svaret varit till din hjälp.

Mvh,

Nina Erlandsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1554)
2020-10-28 Måste sambo vabba?
2020-10-28 Kan min förälder förbjuda vem jag får träffa när jag är 18 år?
2020-10-27 Återkalla medgivande av pass
2020-10-27 Kan jag betala hälften av underhållet för att mamman inte låter mig träffa barnen?

Alla besvarade frågor (85523)