Beräkning vid bodelning

2017-09-25 i Bodelning
FRÅGA
Hej,Min man och jag ska skiljas och vi är överens om mycket men inte allt. Det ena är bilarna. Hur ska man värdera? Vi har bägge nya bilar, hans är från 2016 och min från 2015. Hans kostade ca 320 000 kr inköp och min 210 000 kr. Vi har båda lån på bilarna men jag har ju hunnit betala av mer och han mindre. Men när han räknar på vad bilarna är värda minus vad vi har lån på så hamnar vi på ungefär lika mycket. Räknar man så? Hans bil är ju värd mycket mer än min.Det andra är att han har stått med på ett lån som jag(vi) tog när jag köpte mitt företag. Lånet är avbetalt och dessutom höjde jag min lön för att kunna betala lånet med "mina" pengar. Nu tycker han att han ska pengar för han var med och tog en risk. Kan han begära det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Värderingar av de egendomar som omfattas av bodelningen är inte lagreglerad utan är något som makarna får komma överens om. En bodelning går till så att från makarnas giftorättsgods (den egendom som ska ingå i bodeningen) ska man dra av egendom för att täcka makarnas skulder enligt 11 kap. 2 § ÄktB. Därefter lägger man ihop de summorna och fördelar den summa lika mellan makarna enligt 11 kap. 3 § ÄktB. Med stöd av den summa som fördelats mellan makarna ska egendomen fördelas.

De finns ingen reglering som anger att om en av makarna t.ex har tagit risker med lån under äktenskapet så ska den maken får större del av egendomen vid en eventuell bodelning. Vad som finns är en reglering i 12 kap. 1 § ÄktB som anger att om en bodelning i förhållande till äktenskapets längd, makarnas ekonomiska förhållande eller övriga omständigheter är oskäliga så kan bodelningen jämkas. Som du förstår ska bestämmelsen tillämpas restriktivt då det krävs att bodelningen skulle vara oskälig. Med äktenskapets längd menas om äktenskapet är kortare än 5 år. Huruvida er situation skulle medföra att en bodelning skulle vara oskälig kan jag inte uttala mig om då jag inte vet vilka summor det rör sig om samt om lånet ens innebar en kostnad för maken. Om lånet inte ens har inneburit en kostnad för din make har jag svårt att se att någon oskälig situation skulle uppståt.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Jakob Perä
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2916)
2021-11-25 Dold samäganderätt – bostadsrätt
2021-11-24 Vad ska ingå i bodelningen?
2021-11-17 Kortvarigt äktenskap och bodelning vid dödsfall
2021-11-11 Hur kan ändringar göras i ett bodelningsavtal?

Alla besvarade frågor (97338)