Beräkning av värdet på förskott på arv avseende förvärv av fastighet genom blandat fång

2016-01-15 i Förskott på arv
FRÅGA
Svärmor överlåter en fastighet till mig och min man för en summa som är en krona under taxeringsvärdet. Om hon inte skriver något huruvida detta skall räknas som förskott på arv, hur bedömer man i framtiden hur stort förskott på arv min man fått? Är det värdet vid överlåtelsen minus den summa vi betalt? Eller värdet vid hennes frånfälle minus vad vi betalt? För även om det räknas som gåva då vi betalar under taxerat värde får vi väl i alla fall dra av denna summa?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt Ärvdabalken (ÄB) 6 kap 1§ presumeras stora gåvor till den avlidnes barn utgöra förskott på arv. En fastighet är så pass dyr egendom att den, trots att det rör sig om ett blandat fång med oneröst inslag upptill taxeringsvärdet (som är lägre än marknadsvärdet), får anses utgöra förskott på arv om inte din svärmor uttrycker något annat. Förkottets värde beräknas till värdet vid gåvotillfället. Det är endast den benefika delen som räknas som förskott på arv, dvs i ert fall fastighetens värde minus 1 kr mindre än taxeringsvärdet.

Med vänlig hälsning,

Alina Borgsén
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll