Beräkning av skatt vid vinst av bostadsrättsförsäljning

Sålt en bostadsrätt då vi gått skilda vägar. Vi står 50/50 på lägenheten och i papper mellan oss står det att summan vi lagt in kontant går till mig. Vinsten på lägenheten är 380 000 kronor. Summan som är avdragsgill är 116 721 inklusive mäklararvodet. Mäklararvodet förstår jag dras från handpenningen.

Är det ändå totala summan på 116 721 kronor som vi drar av på vinsten fån 380 000 och vi beskattar resterande vinst på 263 279, dvs 20 % av 131 639?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Med anledning av att det i ditt fall handlar om beskattning vid försäljning av en bostadsrätt så aktualiseras de beskattningsregler som är hänförliga till inkomstslaget kapital. Jag utgår vidare från att lägenheten inte är en näringsbostadsrätt i och med att av allt att döma verkar bostadsrätten uteslutande använts för permanentboende eller fritidsboende. Dessutom utgår jag från att du, utöver bostadsförsäljningen, inte haft andra intäkter och kostnader hänförliga till inkomstslaget kapital det år du sålt bostaden.

Försäljning av bostadsrätt

Vad avser de regler som finns på inkomstskattelagens område så hittar man de företrädesvis i inkomstskattelagen (IL). Med anledning av att det i ditt fall handlar om beskattning vid försäljning av en bostadsrätt så aktualiseras de beskattningsregler som är hänförliga till inkomstslaget kapital och de särregleringar som finns för bostadsrätter.

En eventuell vinst av bostadsrättsförsäljningen räknas ut genom att man tar bostadens nettoersättning - omkostnadsbelopp (44 kap. 13 § IL). Om beräkningen utvisar ett positivt värde så har bostadsförsäljningen gått med vinst. I det fallet ska 22/30 av det utvisade beloppet tas upp till beskattning (46 kap. 18 § IL). Därefter ska 30 % skatt betalas av detta belopp (65 kap. 7 § IL).

Nettoersättningen

Den totala ersättning som man erhåller för bostadsförsäljningen minus försäljningsutgifter såsom mäklararvoden och homestyling utgör den s.k. nettoersättningen (44 kap. 13 § IL).

Omkostnadsbelopp

Anskaffningsutgiften för bostaden, vilken oftast endast är densamma som bostadens inköpspris, ökad med bostadens förbättringsutgifter såsom målningar, renoveringar, nya tapetseringar etc. är det som anses vara bostadens omkostnadsbelopp (44 kap. 14 § första stycket IL, jfr dock paragrafens andra stycke). Notera härvid att detta är inte ett uttömmande svar på vad som anses omfattas av omkostnadsbeloppet (jfr 46 kap. 5–14 § IL).

I ditt fall

Att du skriver att vinsten på lägenheten är 380 000 kr förstår jag det som att det har räknats fram genom att du tagit försäljningspriset minus anskaffningsutgiften. Jag förstår det som att du alltså inte tagit hänsyn till vare sig försäljningsutgifter eller annan omkostnadsbelopp utöver bostadens inköpspris. Om så är fallet så är det korrekt som du beräknar i första led; av vinsten på 380 000 kr ska avdragsgilla utgifter på 116 721 kr (t.ex försäljningsutgifter såsom mäklararvode och annan omkostnadsbelopp utöver bostadens anskaffningsutgift). Men därefter ska 22/30 av 263 279 kr (380 000 kr - 116 721 kr) tas upp till beskattning, vilket är lika med 193 071 kr. Slutligen ska skatten på 30 % dras av 193 071 kr, vilket är lika med 57 921 kr. Skatten som ska betalas med anledning av bostadsförsäljningen är med andra ord 57 921 kr.

Med vänlig hälsning

Hemen YazdanfarRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”