Beräkning av skatt på försäljning av fastighet som erhållits genom gåva

2018-10-31 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
Hej! Min bror ska sälja en bostadsrätt som han fått i gåva av mig. Jag köpte den för 150 000kr, skrev över den på honom som gåva. Jag köpte den 2007 och skrev över den på honom 2010. Den är nu värderad till 700 000. Troligtvis kommer han sälja den för en summa omkring detta och sedan ge hälften av pengarna till mig som gåva. Hur blir det med vinstskatt och eventuellt andra skatter i detta läge?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I Sverige finns ingen gåvoskatt. Det innebär att pengarna du får inte kommer att beskattas. Däremot tillkommer en expeditionsavgift när du så småningom ansöker om lagfart.

Din bror kommer å sin sida att göra kapitalvinst. Nedan kommer jag att beskriva hur beskattningen av kapitalvinsten beräknas.

Beräkning av kapitalvinst

Försäljning av fastigheter räknas till inkomstslaget kapital. En kapitalvinst är skillnaden mellan ersättningen vid försäljning och omkostnadsbeloppet:

K = |ersättning| — |omkostnadsbelopp|

Omkostnadsbeloppet utgörs i sin tur av anskaffningsutgiften tillsammans med eventuella förbättringsutgifter.

O = |anskaffningsutgift| + |förbättringsutgift|

Vid gåvor finns ju däremot ingen anskaffningsutgift. När det rör sig om benefika överlåtelser, t ex gåvor, gäller i stället kontinuitetsprincipen. Principen innebär att gåvomottagaren övertar den tidigare ägarens anskaffningsutgift. Vid en försäljning kommer anskaffningsutgiften därför att motsvara den ersättning du tidigare lämnade för fastigheten.

Kapitalvinstskatten

Kapitalvinsten som uppkommer i samband med försäljningen blir därför:

700 000 - 150 000 = 550 000 kr

Som privatperson har man rätt att göra en så kallad kvotering. Bestämmelsen innebär att endast 22/30 av kapitalvinsten tas upp till beskattning. Resterande belopp kommer sedan att beskattas i inkomstlaget kapital med en statlig kapitalskatt på 30 %.

Skatten som ska betalas blir därför:

0,3 x (22/30 x 550 000) = 121 000 kr

Med vänlig hälsning,

Simon Wikström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Kapitalvinstskatt (280)
2019-04-19 Beskattning av fastighet vid offentlig auktion då delägare ropar in hela fastigheten
2019-04-10 Gåva av blandat fång
2019-03-31 Beskattning vid förvärv av fastighet genom gåva
2019-03-31 Beskattning vid avyttring av privatbostadsrätt

Alla besvarade frågor (68195)