Beräkning av ränta på återbetalning av oskälig hyra vid andrahandsuthyrning

2020-12-11 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
Hej!Jag ska ansöka om återbetalning av överhyra för en hyresrätt jag hyrt i andra hand, och undrar vilken ränta jag bör räkna på? Säg att jag betalat 10 000 kr i överhyra, hur mycket bör jag få tillbaka inklusive ränta?Tack!
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Hyrestvist vid en andrahandsuthyrning

När en förstahandshyresgäst hyr ut sin lägenhet i andra hand till dig så blir denne hyresvärd till dig. I ditt fall tolkar jag det som att det har uppstått en hyrestvist mellan er. När en sådan tvist uppstår så ska hyran fastställas till ett skäligt belopp (12 kap. 55 § första stycket Jordabalken). Hyran anses aldrig som skälig om den överstiger vad förstahandshyresgästen själv betalar i hyra med ett maximalt tillägg på 15% för möbler och annan utrustning (12 kap. 55 § fjärde stycket Jordabalken).

Återbetalning av oskälig hyra
Din ansökan bör lämnas till hyresnämnden. Om hyresnämnden därefter kommer fram till att du har betalat en oskälig hyra så kan hyresnämnden besluta att du ska få återbetalat det belopp som har överstigit den enligt hyresnämnden skäliga hyran. Detta belopp ska du även få tillsammans med ränta. Denna ränta beräknas från den dag då hyresvärden tog emot beloppet tills ett slutgiltigt beslut har fattats gällande hyresvärdens återbetalningsskyldighet. Räntan beräknas även på tiden som belöper efter detta slutgiltiga beslutet (12 kap. 55 f § andra stycket Jordabalken).

Räntan
För att räkna ut räntan för den tid som belöper från den dag då hyresvärden tog emot beloppet tills ett slutgiltigt beslut om återbetalning har fattats så beräknas räntan för år enligt en räntefot som motsvarar den gällande referensräntan med ett tillägg på två procent (5 § Räntelagen).

För att räkna ut räntan för den tid som belöper efter att ett slutgiltigt beslut om återbetalning har fattats så beräknas räntan för år enligt en räntefot som motsvarar gällande referensräntan med ett tillägg på åtta procentenheter (6 § Räntelagen).

Den gällande referensräntan bestäms av Riksbanken för varje kalenderhalvår (9 § Räntelagen). Den just nu gällande referensräntan är 0,00 procent, detta framgår av Riksbankens hemsida (https://www.riksbank.se/sv/statistik/sok-rantor--valutakurser/referensranta).


Vad du kan göra nu
För att du ska kunna räkna ut räntan krävs därmed att ett slutgiltigt beslut har fattats först! Du kommer därmed behöva avvakta tills du har fått återkoppling på din ansökan.


Jag hoppas att detta svarade på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Jessica Jacob
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Andrahandsuthyrning (668)
2021-04-12 När måste jag säga upp min andrahandshyresgäst?
2021-04-10 Jag har hyrt ut min bostadsrätt - När kan jag säga upp mina hyresgäster?
2021-03-30 Beaktansvärda skäl för att hyre ut hyresrätt i andra hand
2021-03-29 Andrahandsuthyrning tillåten

Alla besvarade frågor (91133)