Beräkning av ränta

2015-02-25 i Dröjsmålsränta
FRÅGA
RÄNTA PÅ 1000:- SEDAN 1995-01-25 TILL 2015-02-30.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Beräkning av ränta görs enligt 6 § räntelagen, se här . Referensräntan, som bestäms av Riksbanken enligt 9 §, ska adderas med 8 procentenheter. För tillfället ligger referensräntan på 0 procent, vilket gör att den totala räntan blir 8 procent. Lägg märke till att Riksbanken fastställer referensräntan två gånger om året (1 januari och 1 juli) och siffran kan därmed förändras om du väntar med betalningen till senare tillfälle. Du hittar den aktuella referensräntan på Riksbankens hemsida http://www.riksbank.se/ .

Du kan själv räkna ut hur stor räntan blir på Kronofogdemyndighetens hemsida http://www.kronofogden.se/Berakningavskuldranta.html . Skriv i 1 000 i beloppsrutan, 8 (eller annat procenttal om referensräntan hunnit ändras) i procentuell ränta, 950125 som datum i rutan betecknad fr.o.m. (ÅÅMMDD) samt datumet när fordran ska betalas i t.o.m. (ÅÅMMDD), dvs. 150230. Kryssa därefter i vanlig ränta som ränteberäkningsalternativ.

Det gick inte att fylla i t.o.m. datum längre än dagens datum, därmed kunde jag enbart beräkna t.o.m. dagens datum. Men du kan själv gå in på kronofogdemyndighetens hemsida och fylla i enligt ovan den 30:e, för att få den exakta räntan t.o.m. 2015-02-30.

Räntebeloppet, t.o.m. idag 2015-02-25, utgör 1 606,89kr och den totala utbetalningen blir därmed 2 606,89 kr (1 000+1 606,89).

Lycka till!

Vänligen,

Linda Davidsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Dröjsmålsränta (82)
2020-06-28 Hur beräknar jag dröjsmålsräntan?
2020-06-28 Beräkning av dröjsmålsränta
2020-02-18 Dröjsmålsränta Beräkning
2020-01-08 Hur räknar man ut dröjsmålsränta?

Alla besvarade frågor (81705)