Beräkning av proportionerlig hyra för inneboende (hyresrätt)

2020-10-21 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej. Förra året ändrades lagen så att man inte längre får hyra ut rum eller lägenheter i hyresrätter och tjäna pengar på det. Jag undrar över hur jag ska beräkna vad jag får ta för ett rum och om jag kan utläsa det ur någon lag. (Bortse från tillägg för möbler och el mm, detta gäller bara grundhyran) I ett förarbete hittade jag att hyran fick vara proportionerlig.Säg att jag har en lägenhet på 100 kvadrat. Sovrummet jag hyr ut är 35 kvadrat, sovrummet jag själv nyttjar är 15 kvadrat, och gemensamma ytor är alltså 50 kvadrat. Rimligen bör jag kunna ta 35% av hela hyran för rummet samt 25% av hela hyran för delade utrymmen, vilket innebär att jag själv då står för 15+25% av hyran. Men stämmer det och hur kan jag avläsa det ur lagen? Eftersom lagen är så ny hittar jag ingen tidigare dom som kan vägleda mig.Tack på förhand!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om hyra regleras i hyreslagen (12 kap. jordabalken (JB)). När en förstahandshyresgäst hyr ut en del av sin hyreslägenhet till en inneboende gäller att det ska vara en proportionerlig andel av hyra i förhållande till nyttjad yta av lägenheten (12 kap. 55 § fjärde stycket JB). En inneboende ska alltså betala hyra för den del som den inneboende har till sitt förfogande. Sådant som en inneboende har till förfogande är exempelvis ett sovrum samt fördelning av kostnad för de ytor som används gemensamt som kök, badrum och hall. Så som statueras i den ställda frågan får man vid gemensamma utrymmen dela hyran lika, exempelvis 50 % vardera.

En oskälig hyra kan medföra konsekvenser
En andrahandshyresgäst eller inneboende kan ansöka hos Hyresnämnden om att förstahandshyresgästen ska betala tillbaka den hyra som denne begärt om den överskrider vad som kan anses vara en skälig hyra. Tidsfristen för detta är två år, vilket innebär att det kan handla om stora belopp som kan bli betungande för förstahandshyresgästen. Lagstiftaren har kriminaliserat oskäliga hyror då det har ansetts vara ett växande problem i samhället. Det är därmed av vikt att se till att ta ut en korrekt hyra från andrahandshyresgäst eller inneboende.

Oskälig hyra är en förverkandegrund
Att upplåta en lägenhet eller del av lägenhet och uppbära oskälig hyra är en förverkandegrund (12 kap. 46 § p. 6 JB). Det kan dock finnas ursäkt för att ta ut oskälig hyra som gör att lägenheten inte ska förverkas. En sådan ursäkt är enligt motiven att hyresgästen har gjort en felberäkning vad gäller hyran för en inneboende, eftersom en sådan beräkning kan vara svår. För att ursäkten ska vara giltig krävs att det beror på ett misstag och att syftet inte har varit att göra personlig vinning på inneboendeupplåtelsen.

Sammanfattningsvis
När en hyresgäst hyr ut en del av sin lägenhet till en inneboende gäller att hyran ska vara proportionerlig i förhållande till den del av lägenheten som den inneboende har till sitt förfogande. Tanken med lagändringen är att hyresgästen inte ska göra en personlig vinning på inneboendeupplåtelsen. Exempelberäkningen som frågeställaren ställer upp är enligt min mening en korrekt tolkning av lagen.

Med vänlig hälsning,

Runa Hansson Bandelin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1980)
2021-06-14 Vad innebär "andrahandsuthyrning" enligt lagen?
2021-06-14 Får jag som hyresvärd tillträda uthyrt hyresobjekt?
2021-06-12 Hur får man ut någon ur en hyreslägenhet som inte hjälper till att betala hyran?
2021-06-12 Lägenhet smutsig vid inflyttning - vad kan man göra?

Alla besvarade frågor (93108)