FrågaFAMILJERÄTTBodelning23/01/2015

Beräkning av lösenbelopp av fastighet i bodelning

Hej

Vi har skiljt oss. Fd maken ska behålla gemensamma villan och jag har flyttat till en hyreslägenhet. Huset är värderat 3 gånger pga så olika bud- den första mäklaren värderade det till 2,9, den andre till 2,1 och den tredje som vi valde att ta in, värderade det till 2,5 och det var det vi har muntligt enats om. Nu ska vi ha bodelning. Juristen och fd maken säger att jag ska vara med och betala ett mäklararvode på 5%. Detta trots att maken inte har tänkt att sälja det i nuläget utan ev göra om det till två lägenheter och hyra ut den ena. Reavinstskatt vet jag om att jag är med på men mäklararvode...

1.Varför ska jag vara med och betala det arvodet? "Riktig" försäljning är ju hypotetiskt?

2. Kan jag neka?

3. OM han säljer med vinst- kan jag då kräva att få halva vinsten?

4. Om han säljer med förlust- är jag då skyldig att betala hälften?

5. Kan jag istället säga att jag vill att huset ska värderas till 2,6 - gynnar det mig?

6. Jag har en liten pensionsförsäkring- ska han ha del av den? Jag har jobbat 75% och varit hemma med barn och dessutom sjukskriven under några år. Han har jobbat 100% hela tiden.

7. Jag har ett studielån kvar på drygt 20 000 kr. Ska han vara med och dela på det? Tog lånet innan vi gifte oss men det bidrog till att jag fick ett yrke och drog in lön till familjen.

Tack för hjälpen snarast .

Lawline svarar

Hej och tack för att du använder dig av våra tjänster!

I och med att ni har bestämt er för att din föredetta make ska behålla fastigheten i bodelningen, behöver ni slutreglera detta rent förmögenhetsmässigt. Man kan säga att du genom bodelningen "säljer" din andel i fastigheten, detta är egentligen inte vad som sker men för att förklara vad det är som händer kan det underlätta att se saken på det viset. Som jämförelse kan man säga att om ni i bodelningen beslutar er för att sälja fastigheten och dela på köpeskillingen, kommer beräkningen ske efter samma principer som i ert fall när ena maken istället övertar äganderätten genom bodelningen.

Det är i och med ägarövergången av fastigheten (genom bodelningen) nödvändigt att slå fast vilket värde ägarövergången innebär. Efter bodelningen är klar kommer du inte ha något mer anspråk på fastigheten eftersom du redan "sålt" den genom bodelningen. Om ni har kommit överens om ett värde på fastigheten på 2,5 miljoner kronor, kan du redan där se om värdet innebär en vinst eller förlust i förhållande till vilket pris ni köpte fastigheten för. Det är denna vinst eller förlust som du kommer få ta del av. Vidare vad gäller värdet av fastigheten så är det brukligt att även räkna med omkostnader som är förenade med en försäljning. Mäklararvode är en typisk kostnad som vanligtvis ingår i en fastighetsförsäljning.

Med ovanstående i åtanke ligger det alltså i ditt intresse att hålla värderingen av fastigheten så högt som möjligt, eftersom detta representerar värdet av tillgången som du kommer överföra.

Gällande pensionsförsäkring regleras det i Äktenskapsbalken 10 kap. 3§ st.3. Utgångspunkten är att en sådan rätt ska ingå i bodelningen. Därmemot om det vore oskäligt med hänsyn till makarnas ekonomiska förhållanden eller omständigheter i övrigt, kan den helt eller delvis undantas från bodelningen.

När det kommer till skulder kan ni endast dela på skulder som ni båda har tecknat tillsammans. För ditt fall med studieskuld kommer det avräknas från din del av giftorättsgodset.

Jag hoppas den här informationen hjälper dig i bodelningen.

Om du önskar hjälp med att förhandla värdet på fastigheten eller huruvida din pensionsförsäkring ska undantas helt eller delvis, kan jag hjälpa dig att hitta ett ombud. Det är då bara att återkomma till mig på nedanstående emailadress.

Med vänliga hälsningar

fredrik.norberg@lawline.se

Fredrik NorbergRådgivare