Beräkning av laglott samt upprättande av testamente

2016-03-15 i Testamente
FRÅGA
Jag har fått gåva som är enskild egendom av mina föräldrar. Om jag dör före min man önskar jag att den enskilda egendomen tillfaller min dotter (särkullbarn) omedelbart och utöver laglotten. Kan detta fungera genom testamente och behöver vi båda skriva på detta testamente?
SVAR

Hej! Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga.

Du har fått en gåva från dina föräldrar med villkoret att gåvan ska vara din enskilda egendom. Detta innebär att gåvan inte kommer ingå i en bodelning mellan dig och din man, detta då endast giftorättsgods ska ingå i en bodelning, 10 kap. 1 § äktenskapsbalken, här. Ett särkullbarn har alltid rätt att få ut sin del av arvet efter det att bodelning gjorts, 3 kap. 1 § ÄB, här. Har du inte andra barn än din dotter och har du inte heller upprättat ett testamente kommer din dotter tilldelas all din enskilda egendom samt din del av giftorättsgodset i arv från dig. Detta innebär att din man, under förutsättning att ni inte har några gemensamma barn, i princip inte har rätt till arv från dig.

Du nämner dock att du vill att gåvan ska tillfalla din dotter utöver hennes laglott. Laglotten är rätten för en bröstarvinge att ärva hälften av sin arvslott, 7 kap. 1 § ÄB, här. Detta tyder på att du redan upprättat ett testamente till förmån för din man och endast vill att din dotter får rätt till sin laglott. Din dotters laglott är rätten till hälften av ditt kvarlåtenskap och således kommer din enskilda egendom att räknas som en del av laglotten. För att undvika denna beräkning bör du i ditt testamente uttrycka din vilja kring din kvarlåtenskap.

För att upprätta ett formenligt testamente krävs det att testamentet upprättats skriftligen. Detta ska dessutom bevittnas av två vittnen som är medvetna om att det är ett upprättande av testamente de bevittnar. Dessa ska sedan skriva under med sina namn. Det krävs dock inte att de känner till testamentets innehåll, 10 kap. 1 § ÄB, här. Vittnena får dock inte vara besläktade med dig och inte heller själva beröras av testamentet, 10 kap. 4 § ÄB, här. Det är således endast du själv samt två vittnen som ska skriva under, vittnena kan inte utgöras av din man eller dotter.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Jakob Melander
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2860)
2021-06-17 Kan man testamentera enskild egendom i flera led?
2021-06-15 Kan man testamentera en bostadsrätt med full äganderätt?
2021-06-15 Måste ett syskon godkänna testamente?
2021-06-15 Hur kan vi dela vår pappas tillgångar som han vill?

Alla besvarade frågor (93199)