Beräkning av laglott samt fördelning av kvarlåtenskap

2016-04-25 i Laglott
FRÅGA
hejpersonen har tillgångar på banken med 1.000.000, ett hus 1.500.000 och en båt 500 000.En far (ej gift) skriver i testamentet så här: att ena barnen får äga huset, och den andra får ärva resten men den tredje barnet får inget. vad kan räknas med i laglott? eller hur fördelar man?
SVAR

Hejsan tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Fadern har tillgångar om 3 000 000 kr och har tre bröstarvingar. Skulle kvarlåtenskapen ha fördelats enligt den legala arvsordningen hade vardera bröstarvinge tilldelats tillgångar om 1 000 000 kr, 2 kap. 1 § ärvdabalken.

Fadern har dock satt den legala arvsordningen ur spel genom att upprätta ett testamente. En bröstarvinge har trots det alltid rätt att få ut sin laglott. Laglotten utgör hälften av arvslotten, 7 kap. 1 § ärvdabalken. I detta fall utgör således laglotten 500 000 kr. Laglotten utgår dock inte automatiskt, för att få rätt till denna krävs det att bröstarvingen påkallar jämkning av testamentet inom sex månader från det att denne blev delgiven testamentet, 7 kap. 3 § ärvdabalken.

Barnet som blivit tilldelad huset genom testamentet kommer att erhålla huset, det andra barnet som blivit tilldelad resten, s.k. universell testamentstagare kommer att få det resterande av kvarlåtenskapen efter det att det tredje barnet fått ut sin laglott, 7 kap. 3 § ärvdabalken.

Hoppas att du har fått svar på din fråga.

Jakob Melander
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (785)
2020-11-27 Kan jag göra ett av mina fyra barn arvlös?
2020-11-27 Möjlighet att reducera arv
2020-11-25 Bröstarvinges laglottsskydd
2020-11-21 Kan ett barn bli arvslös?

Alla besvarade frågor (86576)