Beräkning av kapitalvinstbeskattning avseende försäljning av byggnad på ofri grund

2016-10-02 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
Byggde ett fritidshus, som står på ofri grund, år 2001.Kostnaden för byggandet var runt 50 000 kr.Funderar på att sälja fritidshuset nu, hur serbeskattingen ut vid ett försäljningsvärde av 175 000 kr ?
SVAR

Hej! Tack för att du ställt din fråga till oss på Lawline!

I mitt svar utgår jag från att du inte regelbundet bygger och säljer eller handlar med fastigheter / byggnader på ofri grund då andra regler i så fall gäller.

Då byggnader på ofri grund inkomstskatterättsligt utgör fastigheter innebär detta att endast 22/30 av kapitalvinsten tas upp till beskattning. Då du haft kostnader om 50 000 kr för att bygga byggnaden och då försäljningslikviden för byggnaden uppgår till 175 000 kr innebär detta således att du gjort en vinst på 125 000 kr varmed 22/30 av denna vinst kommer att beskattas med 30 %. Således kommer ca 91 667 kr av vinsten att beskattas med 30 % varmed skatten kommer att uppgå till ca 27 500 kr (125 000 x 22/30 x 0,3 = 27 500 kr).

Således kommer du, under de omständigheter du angivit i din fråga, att få betala 27 500 kr i skatt på försäljningen av fritidshuset. Detta förutsatt att du inte regelbundet bygger och säljer eller handlar med fastigheter / byggnader på ofri grund.

Med vänlig hälsning

Gustaf Otterheim
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Kapitalvinstskatt (346)
2021-01-15 Beskattning av aktier som gåva
2021-01-15 Beskattning av kapitalvinst och arvsskatt
2021-01-05 Kan vi göra avdrag för förbättringsutgifter från 1961 på fastighet vi fått i gåva?
2020-12-29 Beskattning av Bitcoin och andra kryptovalutor

Alla besvarade frågor (88128)