Beräkning av kapitalvinst

2015-07-31 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
Jag och min sambo köpte ett hus 2010 för 2,2 msek.2013 separerade vi och jag köpte ut honom från huset via en bodelning. Då var huset värderat till 2,7 msek. Jag tog lån för att kunna köpa ut honom.Nu skall jag sälja huset och undrar vilket som är mitt inköpsvärde, 2,2 msek eller 2,7? Dvs hur beräknar jag vinsten?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Kapitalvinsten beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minskad med utgifterna för avyttringen och omkostnadsbeloppet. Med omkostnadsbelopp avses utgifter för anskaffning (anskaffningsutgifter) ökade med utgifter för förbättring (förbättringsutgifter). Detta följer av 44 kap. 13 och 14 §§ inkomstskattelagen. Med utgifter för anskaffning avses det belopp ni köpte huset för, dvs 2.2 msek. Det korta svaret är alltså 2.2 mkr!

Hoppas att detta besvarade din fråga!

Jakob Borin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll