Beräkning av försörjningsstöd

2021-03-12 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Kan försörjningsstöd räkna med pengar som tillhör ens 16 årige son?
SVAR

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rätten till försörjningsstöd:

Enligt socialtjänstlagen (SoL) 4 kap. 1 § så har den som inte har möjlighet att försörja sig på egen hand rätt att få stöd från socialtjänsten om det inte går att lösa på annat sätt. I förarbetet till lagen (Prop 2000/01:80 s. 93 ff.) påtalas att individen är skyldig att använda eventuella ekonomiska tillgångar för sin försörjning. I detta räknas t ex fordon, fastigheter eller sparade pengar in.

Beräkningen för hur mycket en person har rätt att få i försörjningsstöd fastställs av regeringen utefter en så kallad riksnorm. Riksnormen finns i SoL 4 kap. 3 § och täcker kostnader för t ex hyra, kläder kläder och skor, fritid och lek, hygien, barn- och ungdomsförsäkring, förbrukningsvaror samt dagstidning och telefon m.m. och baseras på en uträkning av de svenska hushållens baskonsumtion, alltså ett slags medelvärde

Beräkning av försörjningsstöd:

Det är som huvudregel hushållet som är den ekonomiska enheten,för ekonomiskt bistånd och de vuxna har ett gemensamt ansvar för hushållets försörjning.

För att beräkna behovet av försörjningsstöd lägger man ihop hela hushållets riksnorm och hushållets skäliga kostnader för hyra, hushållsel med mera. Summan visar hushållets ekonomiska behov i kronor. Detta belopp minskas med hushållets alla inkomster efter skatt och resultatet visar vilket belopp hushållet behöver i försörjningsstöd.

Vänligen,

Maryam Naqqar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (685)
2021-10-15 Utgör min alzheimer tillräckliga skäl för en körkortsåterkallelse?
2021-10-10 Vart ska avvikande meningar enligt 30 § andra stycket förvaltningslagen antecknas?
2021-10-03 När börjar ett kommunalt beslut gälla/verkställas?
2021-09-29 Fråga om orosanmälan vid dopingbrott

Alla besvarade frågor (96356)